DaleITS

ITS Congres

I september ble ITS World Congress arrangert i København, med deltakelse av over 300 nordmenn, inkludert samferdselsminister Jon Georg Dale og Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

ITS World Congress er et årlig arrangement om intelligente transportsystemer (ITS) som samler bedrifter og myndigheter fra hele verden. ITS handler om å gjøre transportsektoren smartere, sikrere og grønnere gjennom digitalisering og bruk av nye teknologier. Kongressen består av en møtedel, en konferansedel og messedel med demonstrasjoner.

Norskeutstillere

Det norske ITS-miljøet var meget godt representert både på myndighetssiden (samferdselsdepartementet, Statens Vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket og flere kommuner) og med en rekke norske bedrifter. Medlemsforeningen ITS Norge hadde en egen paviljong hvor selskapene IFE, Aventi, Triona, Euroskilt og Testarena Kongsberg stilte ut. I tillegg hadde flere norske selskaper egne stands. Selskapet Q-Free som leverer løsninger for bompenger, parkeringsbetaling m.m. hadde også et eget demonstrasjonsområde utenfor kongresshallen. ITS Norge var også med i en større nordisk paviljong.

Norges nye samferdselsminister, Jon Georg Dale, deltok i et høynivåpanel under konferansen, men tok seg også god tid til å snakke med norske deltakere. Ministeren holdt tale både på den norske og nordiske paviljongen, og understreket at ITS for Norges del handler både om samferdselspolitikk og næringspolitikk. Dale la også vekt på at norsk industri og norske innovasjonsmiljøer har gode muligheter i utviklingen av framtidens transportteknologi.

Utstillere2
Dale og ambassadør Aud Kolberg taler til de norske deltakerne under ambassadens lunsjmottakelse på den norske ITS-standen

Under oppholdet i København besøkte Dale også selskapet bak den (førerløse) metroen i København som i disse dager er i ferd med å sluttføre en større utvidelse. Statsråden besøkte også det danske bybilselskapet GreenMobility, som gjennom en app-basert løsning tilbyr over 400 elbiler i København-området. NSB har nylig inngått en franchiseavtale med GreenMobility om etablering av en tjenesten i Oslo, og innen nyttår skal 250 grønne lånebiler være klare. Tanken er at tjenesten skal fungere som et fleksibelt komplement til andre (kollektive) transportalternativer.

Selvkjørende
Sammen med nordiske kolleger fikk statsråden en prøvetur i selvkjørende bil

Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget besøkte konferansen som siste stopp på en større studiereise i Europa. På ITS-konferansen møtte komiteen representanter fra Københavns kommune og diskuterte sykkelpolitikk.

Transportkomm
Komiteen fikk en sykkeltur gjennom København ledet av direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam

Neste år arrangeres ITS World Congress i Singapore. Kan vi håpe på at verdenskongressen kommer til Norge i nær fremtid?