Signert

Intensjonsavtale

Norge og Danmark signerte den 18. september en intensjonsavtale om felles forhandlinger om legemiddelpriser. Bakgrunnen for avtalen er det svært høye prisnivået på nye legemidler, samt utfordringer med å skaffe de eldre legemidlene som ikke lenger er patentbeskyttet.

Helseminister Bent Høie mener at legemiddelindustrien må ta samfunnsansvaret sitt på alvor og operere med priser som er akseptable og bærekraftige for helsetjenesten.

Det er den norske helseministeren som har tatt initiativ til et nordisk samarbeid om felles prisforhandlinger på utvalgte legemidler. Avtalen er et resultat av lengre tids arbeid i Nordisk ministerråd og Nordisk Lægemiddelforum (NLF). Det er gjennomført pilotprosjekter i NLF som danner bakgrunn for avtalen. De andre nordiske landene er velkommen til å knytte seg til samarbeidet når de måtte ønske det.

Økende mangel på legemidler er en stor internasjonal utfordring. I Norge har vi merket dette de siste årene, det gjelder særlig for eldre legemidler som ikke lenger har patentbeskyttelse. Et bedre internasjonalt samarbeid vil kunne løse legemiddelmangelen, og det er intensjonen at denne avtalen også skal avhjelpe dette problemet.

Signering

Norge og Danmark har et godt samarbeid på helseområdet, hvor vi henter inspirasjon fra hverandre. Dette gjelder blant annet kreftpakkene som er innført i Norge etter dansk modell og Demensplan 2020 som danskene har innført etter norsk modell.

Pressemelding om avtalen og lenke til avtalen i sin helhet 
Om Nordisk Lægemiddelforum