Isfjell

Ilulissat

I år er det 10 år siden Ilulissat-erklæringen ble underskrevet. Her forpliktet de arktiske kyststatene seg til å samarbeide om å håndtere felles utfordringer og muligheter i Arktis

Ambassadør Aud Kolberg er i Grønland i anledning markeringen av Ilulissat-erklæringen. Erklæringen slår fast at havretten gjelder i Polhavet, og at alle uenigheter som måtte oppstå skal løses i henhold til folkeretten. Det har ikke vært noe problem disse årene. 

Representanter for de fem arktiske kyststatene møttes i Ilulissat; Norge, Danmark, Canada, Russland og USA. I tillegg var også de arktiske ikke kyst-statene Island, Finland og Sverige invitert, samt representanter fra urfolksorganisasjoner. Grønland er en del av Riksfellesskapet Danmark, og Norge og Danmark samarbeider om en rekke arktiske spørsmål. Det er av stor viktighet for Norge at Arkis forvaltes på en ordentlig måte.

 Les om erklæringen: www.regjeringen.no/no/aktuelt/ilulissat_jubileum/id2601780/…

Aud på båt

Det ble tid til en båttur i Ilulissat-fjorden.

Hele delegasjonen

Under besøket er Kolberg med på flere møter med nordiske kollegaer og besøker flere steder i Grønland, herunder Det norske generalkonsulat i Nuuk.

Isflak


Utenriksdepartementet (Norge) 
#NorgeiGrønland
Visit Greenland 
#Ilulissat