Ambassadens ansatte foran vårt telt - Foto:Ambassaden
Rådgiver Håkon, ambassadør Aud og praktikantene Signe og Nina. Ambassaden

Havet i fokus på Ungdommens Folkemøde

Norge og Islands ambassader arrangerte stand og workshops om havets utfordringer og ressurser under Ungdommens Folkemøde 5.-6. september. Festivalen samler 30.000 ungdommer og 100 organisasjoner til et ungdomsarrangement over to dager. Her kunne ungdommene blant annet lære om utfordringer knyttet til plast, lage sin egen torskebenskunst og lære om hvordan man bedre kan utnytte havets ressurser til å lage alt fra kosmetikk og kosttilskudd, til vesker og lamper.

Plast som henger ned fra taket, samt informasjon om utstillingen Plasthvalen.
Plast fyller både vår stand og verdenshavene! Foto:Ambassaden

Den norske regjeringens havsatsning gjør at Norge har tatt en internasjonal lederrolle i globale havspørsmål. Mer enn 200.000 nordmenn jobber innenfor olje, sjømat eller maritim næring, og i 2017 skapte havnæringene verdier for 680 milliarder NOK. Regjeringen har blant annet nylig oppdatert sin havstrategi, og er vertsnasjon for årets Our Ocean konferanse i Oslo 23.-24. oktober.

Fordi både Norge og Island er nasjoner med sterk tilknytning til havet, var det naturlig at temaet for årets stand ble nettopp hav. I tillegg til overfiskeri er plastforurensing en av vår tids største trusler mot havmiljøet. Dersom vi ikke adresserer utfordringene knyttet til plast i dag, anslår man at det innen 2050 vil være mer plast enn fisk i havet! Dette er noe vi også på festivalen opplevde at dagens ungdom er opptatt av.

Leder av Plastic Change i samtale med ambassadør Aud.
Leder av Plastic Change i samtale med ambassadør Aud. Foto:Ambassaden

Under Ungdommens Folkemøde kunne man blant annet lære mer om utstillingen Plasthvalen, som forteller om en gåsenebbhval som i 2017 døende drev inn mot kysten av Sotra utenfor Bergen. Da de undersøkte hvalen nærmere, ble forskere forskrekket over å finne nesten 30 plastposer tilstoppet i hvalens mage. En av posene viste seg til og med å stamme fra Danmark, noe som understreker hvor grenseoverskridende dette problemet er, og hvor alvorlig en trussel det er mot havets dyre- og planteliv. Organisasjonen Plastic Change kom også for å fortelle forbipasserende om hvordan de jobber med å bekjempe dagens plastproblem ved å rette seg både mot myndigheter, forbrukerne og plastindustrien selv for å redusere verdens plastforbruk.

Ungdommer i samtale med hverandre i teltet
Kristin fra den islandske ambassaden og Johan fra den norske ambassaden forteller ungdommene om havets utfordringer og ressurser, mens en gruppe ungdommer lager sin egen torskebenskunst. Foto:Ambassaden

På standen kunne man også lære om ulike initiativ som utnytter havets ressurser på en bærekraftig måte. Dette inkluderte blant annet islandske firmaer som utnytter hele torsken for å lage kosmetikk, tran, proteinlemonade, kosttilskudd, nøkkelringer m.m. En norsk designer ved navn Studio Ebn utnytter biprodukter fra laksenæringen for å lage lakseskinnsvesker. De islandske designerne bak Uggi Lights produserer håndlagede lamper ut av hele torsk som kan lyse opp ethvert rom. Mulighetene er mange. Men standens mest populære attraksjon var nok muligheten for å lage sin egen torskebenskunst – etter inspirasjon fra en islandsk leketøysfabrikant. Resultatene var imponerende kreative! Kan du også se en drage, ballerina, hund og katt?

Fire eksempler på kunst laget av torskeben
Fra torskeben til kunst. Kreativ innsats fra ungdommene. Foto:Ambassaden

Under Ungdommens Folkemøde holdt vi også workshops for skoleklasser om havdiplomati. Her ble gruppene delt opp i fem fiktive land og skulle øve på sine diplomatiferdigheter ved å forhandle seg fram til enighet om forslag knyttet til bekjempelse av verdens plastproblem. Her fikk ungdommene sett med egne øyne hvor vanskelig det kan være å komme til enighet når man kommer fra land med veldig ulike utgangspunkt. Det satt likevel ikke en stopper på diskusjonsevnen og engasjementet! Alt i alt hadde vi to fantastiske dager fylt med spennende møter med dagens ungdom. De stilte kritiske spørsmål og viste at hav, miljø og plast er noe de også virkelig er opptatt av.

En gruppe ungdommer holder opp stemmekort
Havdiplomater fra fem fiktive land forhandler seg fram til forslag for å bekjempe plastforurensing. Foto:Ambassaden