Person leser blindeskrift med hendene - Foto:Eren Li from Pexels
Eren Li from Pexels

FNs internasjonale dag for personer med funksjonsnedsettelse

Fredag 3. desember markerer vi FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne Ved å markere dagen både anerkjenner vi det arbeidet som er gjort for å fremme rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse, men også behovet for å gjøre mer for inkludering, og for å sikre likestilling.

Som en del av Norges innsats for inkludering og likestilling, vil Norge ved statsministeren være vertskap for Global Disability Summit (GDS) i februar 2022. GDS i London i 2018 lykkes med å sette rettighetsbasert og inkluderende utvikling på agendaen, og vi har høye ambisjoner også for toppmøtet i 2022.

Nye forpliktelser og konkret handling er nødvendig

For de tre vertene, Norge, Ghana og International Disability Alliance (IDA), er målet å samle inn nye forpliktelser om konkret handling for å akselerere inkluderende utvikling gjennom økt tilgang, deltakelse og likeverd. Bare gjennom handling kan vi få til varig endring for personer med funksjonsnedsettelse, som er visjonen for toppmøtet.

For å få til dette løftet, er vi avhengig av nært samarbeid med myndigheter, sivilsamfunnsorganisasjoner, organisasjonene til personer med nedsatt funksjonsevne, multilaterale organisasjoner, privat sektor og andre aktører.

Som følge av pandemien, og for å sikre global deltakelse, vil toppmøtet være heldigitalt. Vi oppfordrer alle til å delta og fremme egne forpliktelser.

Les mer:

International day of persons with disabilities

Global Disability Summit