Fiskerikonferanse

Fiskerikriminalitet

Norges fiskeriminister Harald T. Nesvik deltok i går på en internasjonal konferanse om fiskerikriminalitet i FN-byen i København.

Fiskerikriminalitet, som ulovlig fiske, skatte- og tollunndragelse, tvangsarbeid og smugling, undergraver en bærekraftig forvaltning av verdens fiskeressurser. Dette er et stort problem, ikke minst i utviklingsland og små øystater med store havområder.

Norge har en pådriverrolle i det internasjonale arbeidet med bekjempelse av fiskerikriminalitet. Arbeidet med fiskerikriminalitet er en del av den norske regjeringens havsatsing.

Fiskerikonf

Det antas at 20 prosent av fisken på markedet i dag kan være fanget ulovlig. I en felles erklæring forplikter Norge seg til å dele kunnskap og støtte utviklingsland i kampen mot fiskerikriminalitet. Landene som signerer og skal samarbeide er Norge, Færøyene, Indonesia, Sri Lanka, Namibia, Ghana, Solomonøyene, Palau og Kiribati. Norge vil ha flere parter med. 

- Norge har jobbet mot dette problemet i mange år, nå vil vi ha FN og det internasjonale samfunnet på banen, sier fiskeriministeren. Les mer hos Nærings-og fiskeridepartementet .

Konferansen i FN-byen i København var den fjerde FishCrime-konferansen som har blitt avholdt. Konferansen ble organisert av det norske Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med UNDP, Nordisk Ministerråd, UNODC, INTERPOL, Nord-atlantisk fiskerietterretning og PescaDOLUS.