| Esbjerg

Ny honorær konsul i Esbjerg

Konsul
Avtroppende Morten Kamp Knudsen (tv), påtroppende konsul Jørn Bue Madsen og ambassadør Ingvard Havnen ved inngangen til det nye konsulatet (i midten), og påtroppende konsul med sitt konsuldiplom (th).

Vårt konsulat i Esbjerg fikk ny konsul den 29. juni. Ambassaden takker avtroppende konsul Morten Kamp Knudsen for sin tjeneste og ønsker velkommen til påtroppende konsul Jørn Bue Madsen .

Den norske konsulære representasjonen i Esbjerg ble som en av de første opprettet allerede i 1906. Esbjerg er en av Danmarks viktigste havnebyer og har betydelig norsk trafikk både i forbindelse med offshore og Nordsjøtrafikken.

Morten Kamp Knudsen har vært en meget aktiv og engasjert konsul, som ambassaden har hatt stor glede av å samarbeide med i over 12 år. Han gir nå stafettpinnen videre til Jørn Bue Madsen som er administrerende direktør i NorSea Group Denmark, et datterselskap av norske NorSea Group.