Ambassadør og representanter fra Halden kommune foran en elektrisk gravemaskin - Foto:Ambassaden
Fra venstre: Øyvind Grandahl (leder av kommunikasjon og digitalisering i Halden kommune), Aud Kolberg (Ambassadør ved den norske ambassaden i København) og Thor Edquist (ordfører i Halden kommune) Ambassaden

C40: Grønne løsninger

Siden 2005 har et verdensomspennende nettverk av ordførere fra over 40 byer samlet innovatører, næringsliv, forskere, offentlige og private aktører til å presentere nye, grønne løsninger for reduksjon av verdens klimautslipp. I år er København vertskapsby, og Innovasjon Norge har med en rekke samarbeidspartnere holdt events som retter særlig fokus mot grønne løsninger i byggebransjen.

Byer står i dag for 70% av verdens klimagassutslipp. Derfor har grønne løsninger implementert i byer enormt potensiale til å kunne bidra med å redusere utslippene. Fordi byggebransjen står for 40% av verdens totale CO2-utslipp, er dette ett av områdene som krever nye innovasjoner og innsats. Derfor var blant annet Innovasjon Norge medarrangør for både en «master class» og en markedsdialog som omhandlet grønne løsninger for materialer og maskiner til bruk på byggeplasser. Særlig Oslo ble trukket fram som foregangsby når det gjelder utslippsfrie byggeplasser.

Mennesker samlet rundt mange små bord i diskusjon
Engasjerte deltagerne ved C40 eventet om utslippsfrie byggeplasser diskuterer i grupper. Foto:Ambassaden

Eventene samlet både eiendomsutviklere, arkitekter, kommuner og byggefirmaer til paneldebatt og diskusjon om hvordan både kjøpere og leverandører bør samarbeide tverrsektorielt for å etterspørre og utvikle mer klimavennlige løsninger i byggebransjen. For eksempel kan det offentlige legge ut anbud der miljøhensyn vurderes som et av hovedkriteriene for tildeling. Grave- og byggemaskiner bør gå fra å være dieseldrevet til å bli strømdrevet. Byggematerialer kan i større grad enn i dag bli resirkulert og levert lokalt. Det bør forskes mer på karbonlagring i sementproduksjon. Det kan i tillegg implementeres reguleringer og insentiver som kan vende markedet i en mer klimavennlig retning.

Alt i alt ble mange spennende forslag presentert og diskutert. Dagen ble avsluttet ved en mottakelse arrangert av den norske ambassaden, hvor ambassadør Aud Kolberg trakk fram hvor flott det er at land som Norge og Danmark tør å gå foran for å utvikle de beste løsningene for fremtidens grønne byggeplasser og byer. 

Ambassadør Aud holder tale foran en forsamling
Ambassadør Aud Kolberg holder tale i forbindelse med mottakelsen arrangert av den norske ambassaden. Foto:Ambassaden