AvskjedNykøbing

Avskjed_konsul_Nykøbing

Den 1. oktober var det avskjedsmarkering i Nykøbing Falster for konsul Aksel Føns Johnsen som ble hyllet for sin innsats som norsk konsul gjennom 14 år.

Aksel Føns Johnsen har nådd pensjonsalderen for norske konsuler, og slutter derfor nå. Han har gjort en særlig innsats for Norge, hvilket ble påskjønnet av Hans Majestet Kongen som i 2015 utnevnte ham til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden. 

Samtidig som konsulen slutter, nedlegges det norske konsulatet i Nykøbing Falster. Konsulatet ble opprettet 6. april 1906 som visekonsulat, og ble omdannet til konsulat 11. mai 1973. Heldigvis finnes det en aktiv norsk-dansk vennskapsforening i byen.

Ambassadøren takket Aksel Føns Johnsen for innsatsen og ønsket lykke til fremover.