Arctic Frontiers – Norsk-dansk samarbeid i nordområdene

Nils Christian Wang - Foto:Trygve Skogseth
Nils Christian Wang, sjef for det danske Forsvarsakademiet, holdt innlegg om den geopolitiske situasjonen i Arktis.

Ambassaden var vertskap for konferansen «Norge & Danmark – samarbeid for kunnskapsstyrt utvikling i Arktis».

Arktis er en av de viktigste felles interesseområdene Norge og Danmark deler. Tirsdag 28. november var derfor ambassaden, sammen med Arctic Frontiers, vertskap for seminaret "Norge & Danmark – samarbeid for kunnskapsstyrt utvikling i Arktis". Seminaret samlet et bredt spekter av deltakere fra myndigheter, næringslivet, akademia og journalister, og belyste ulike perspektiv rundt regionens geopolitiske utfordringer, og mulighetene for videre satsning på forsking og bærekraftig utvikling i nordområdene.

I januar arrangeres konferansen "Connecting the Arctic" i Tromsø. Les mer om den store internasjonale deltakelsen her.

 

Her ser du bildene fra den innholdsrike dagen i ambassadørens residens:

Ambassadør agréée Aud Kolberg ønsket velkommen.

Professor Frode Mellemvik fra Nord Universitet i Bodø pratet om viktigheten av å satse videre på- og formidle forskningen om Arktis.

 

Hanne Eskjær, Danmarks arktiske ambassadør, redegjorde for Danmarks fokus på Arktis, og ga et politisk overblikk.

 Anniken Krutnes, Norges arktiske ambassadør, presenterte Norges nordområdepolitikk.
 

Interessante spørsmål fra salen var også med på å løfte konferansen. Her belyses grønlandske perspektiv.

 

 Elna Wilson Rowe fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt NUPI, holdt innlegg om den geopolitiske situasjonen i Nordområdene.

Professor Minik Thorleif Rosing fra Københavns Universitet redegjorde for viktigheten av en videre satsning på forsking i Nordområdene. 

 

Mads Qvist Frederiksen fra Arctic Cluster of Raw Materials holdt innlegg om næringssamarbeid i Nordområdene.

 

Gøril Johansen, UDs utsendte til Arctic Frontiers, oppsummerte det varierte programmet.