Arbeidskomiteen

Arbeidsogsosialkomiteen

Stortingets Arbeids- og sosialkomite har vært på studiebesøk i København for å lære om det danske arbeidslivet og hvilke utfordringer Danmark har.

I løpet av to dager gjennomførte komiteen et maratonprogram som spente over integrering, sysselsettingspolitikk, danske arbeidsmarkedsreformer, sosial dumping/arbeidslivskriminalitet, flexicurity (dansk arbeidsmarkedsmodell som bygger på fleksibilitet og sikkerhet), fremtidens arbeidsmarked og såkalt disrupsjon.

Ministeren

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen stilte seg til rådighet for å svare på spørsmål om den danske sysselsettingspolitikken. 

Senere fikk komiteen møte fagbevegelsen og arbeidsgiversiden og hørt nærmere om det danske trepartssamarbeidet. Det danske arbeidsmarked er organisert gjennom avtaler og i mindre grad via lovgivning.  

Det ble også tid til et besøk på Technical Education Copenhagen, en såkalt IGU-skole; Integreringsutdanningsskole. Utdannelsen er en 3-årig forsøksordning som skal sikre mulighet for arbeid og oppkvalifisering for flyktninger og familiesammenførte til flyktninger hvis kvalifikasjoner og produktivitet ennå ikke matcher kravene på det danske arbeidsmarkedet.

Trappa

Ambassadør Aud Kolberg var med komiteen rundt i byen. Her mellom leder av komiteen Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet og andre nestleder Heidi Nordby Lunde fra Høyre.

Komiteens arbeidsområder er arbeidsmarked og arbeidsmiljø, arbeidsrettede ytelser, pensjoner, sosiale stønader og politikk overfor personer med nedsatt funksjonsevne. Les mer Om komiteen

Rådhuset

På Rådhuset fikk komiteen høre om København kommunes innsats mot sosial dumping av CSR-sjef David Salomonsen. 

Trappa2