Spørsmål og svar

Angrepet på Ukraina

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål rundt Russlands angrep på Ukraina og håndteringen i Norge, samt informasjon om innreise til og opphold i Norge. Please find information here on Russia's attack on Ukraine, travel information and information on residence permits to Norway.

Om angrepet på Ukraina:
På regjeringens hjemmeside finnes svar på ofte stilte spørsmål rundt Russlands angrep på Ukraina og håndteringen i Norge: Angrepet på Ukraina – spørsmål og svar - regjeringen.no  Siden oppdateres fortløpende.

Innreise og oppholdstillatelse i Norge:
Utlendingsdirektoratet (UDI) har nærmere informasjon om innreise for ukrainske borgere til Norge og om oppholdstillatelser: Informasjon om situasjonen i Ukraina - UDI

På siden finner du også Informasjon til russiske borgere - UDI samt telefonnumre for de som trenger noen å snakke med.

Informasjon om Danmarks atomberedskap.

English: Russia’s military attack on Ukraine: Home - regjeringen.no
Answers to frequently asked questions on travelling to Norway for ukrainians and residence permits: Information regarding the situation in Ukraine - UDI