Ambassadøren hos dronningen.  - Foto:Hasse
Ambassadøren hos dronningen. Hasse

Ambassadøren på Amalienborg

Fredag 15.12.2017 presenterte ambassadør Aud Kolberg sine akkreditiver for H.M. Dronning Margrethe II.

| AMALIENBORG

Overrekkelsen av akkreditivene er en høytidelig seremoni, som alle nye ambassadører må overvære før de for fult kan ta fatt på sitt diplomatiske virke i vertslandet.

Det skortet ikke på verken pump eller prakt da det var ambassadør Kolbergs tur til å presenterte sine akkreditiver for dronningen fredag. Ambassadøren fikk standsmessig skyss til Amalienborg. Turen fra Søndre Magasin på Kastellet bort til Christian VII's Palæ ble tilbakelagt i hest og vogn, med rytterne i Gardehusarregimentets Hesteskorte som kortesje. Inne i vestibylen i Christian VII’s Palæ inspiserte ambassadøren – i tråd med tradisjonen – Gardehusarregimentet soldater, før sin audiens hos H.M. dronningen.

Du kan lese mer om seremonien på Kongehusets nettsider.

Her ser du bildene fra festdagen:  

Ministerråd Torunn Skard, ambassadesekretær Anders Heggernes Ask, og ambassadør Aud Kolberg klare for audiens.

Her ankommer ambassadør Kolberg Amalienborg.

 

Ambassadøren ble eskortert av Gardehusarregimentets Hesteskorte på ferden mot Amalienborg.

 

 

Ambassadør Kolberg på vei inn i Christian VII's Palæ for sin audiens hos dronningen.

 

 

Ambassadøren inspiserer Gardehusarregimentet i vestibylen i Christian VII's Palæ. FOTO: HASSE FERROLD