Gruppebilde

Gender Dialogues: Unfinished Business

Fredag 1. mars var ambassaden medarrangør for likestillingskonferansen «Gender Dialogues: Unfinished Business». En rekke forskjellige likestillingshistorier og -erfaringer ble delt fra talerstolen, etterfulgt av en svært interessant paneldebatt mellom innlederne.

FNs generalsekretær António Guterres har omtalt likestilling som den største menneskerettighetsutfordringen verden står overfor. Likestilling er også et helt sentralt satsningsområde for norsk utenrikspolitikk. Som et ledd i denne satsningen arrangerte ambassaden 1. mars likestillingskonferansen «Gender Dialogues: Unfinished Business», sammen med UNOPS og ambassadene fra Australia og Irland. Konferansen fant sted i FN-byen, der elleve FN-organisasjoner har sine kontorer. Et variert panel bestående av alt fra næringslivsledere til LGBT-forkjempere holdt innlegg, før de til slutt møttes til en frisk paneldebatt.

Mindre gruppebilde
Fra venstre MaryEllen Miller, Grete Faremo, Aud Kolberg og Cliona Manahan. Foto: Helena Ohlsson.

Norske Grete Faremo, leder av UNOPS, og nordisk leder for UN Women Caroline Rusten innledet konferansen ved å ønske velkommen, og på hvert sitt vis understreke viktigheten av likestilling som bærekraftsmål og menneskerettighet. Faremo viste til statistikk som sier at med samme fart som i dag vil det ta 108 år før menn og kvinner er likestilt. Begge lederne var også klar på at bærekraftsmålet om likestilling ikke blir godt nok fulgt opp av FNs medlemsstater. Turen gikk deretter over til Kira Appel, som er leder for avdeling for likestilling i det danske utenriksdepartementet. Hun oppfordret både kvinner og menn til å ikke være tålmodig – likestilling kommer ikke av seg selv.

Den australske ambassadøren introduserte Stephen Fitzgerald, Managing Partner i Affirmative Investment Management og tidligere leder av Goldman Sachs Australia. Fitzgerald er engasjert i likestillingsarbeid gjennom å være i ledelsen til likestillingsgruppen Male Champions of Change Initiative. Han fortalte om forskjellige initiativ og tiltak som kan øke kvinners innflytelse i næringslivet. Deretter introduserte Irlands ambassadør journalisten og LGBT-forkjemperen Dil Wicremasinghe. På underholdende og tankevekkende vis delte hun sine unike erfaringer om alt fra å bli utstøtt av familien fordi hun var homofil, til å ha arbeidet i en mediebransje der kvinner, og spesielt en lesbisk innvandrerkvinne som henne, må jobbe dobbelt så hardt for å lykkes.

Aud taler
Ambassadør Aud Kolberg. Foto: Helena Ohlsson.

Ambassadør Aud Kolberg introduserte deretter Norges bidrag, Hilde Tonne. Hun er konserndirektør for innovasjon og digitalisering i danske Rambøll. Tonne holdt et strålende innlegg der hun pekte på erfaringer, utfordringer og muligheter knyttet til likestilling som hun har tatt med seg gjennom en lang karriere i toppen av norsk- og internasjonalt næringsliv. Hun oppfordret kvinner til å være fremoverlente og gripe sjansene som kommer. Hun fremhevet også at det er nødvendig å endre på hva som anses som kvalifiserende meritter, for å tiltrekke seg talenter fra underrepresenterte grupper.

Tonne taler fra venstre
Hilde Tonne under sitt innlegg. Foto: Helena Ohlsson.

Den siste taleren var gründer Mary Consolata Namagambe. Hun ble presentert av Sør-Afrikas ambassadør, som benyttet anledningen til å trekke frem andre typer likestillingsproblemer man møter i den sørlige delen av Afrika. Namagambe fortalte blant annet om sin organisasjon She For She, som produserer klimavennlige menstruasjonsbind til kvinner i Uganda. I denne forbindelse pekte hun særlig på at menstruasjon er svært tabubelagt og tvinger jenter i fattige deler av verden til å være hjemme fra skolen flere dager hver eneste måned.

De fire innleggene dannet grunnlaget for en interessant paneldebatt ledet av journalist Mette Walsted Vestergaard. Her ble det også åpnet for spørsmål fra salen, noe som gjorde debatten variert og levende. Konferansen ble avsluttet ved at den sveitsiske ambassadøren Benedikt Weschsler delte sine interessante refleksjoner. Weschsler understreket nødvendigheten av å inkludere også menn i kampen for økt likestilling.

Alt i alt bød dagen på inspirerende innlegg og interessante refleksjoner, fra ulike nasjoner og bransjer. Arbeidet for økt likestilling er en av Norges viktigste utenrikspolitiske målsetninger, og vellykkede arrangement som dette er med på å sette problemstillingen på den internasjonale agendaen.

 

Lenke til UNOPS´ artikkel om arrangementet.