SKAMdinavia!

05 apr 2017
Skam 800 x 400 pxl.jpg
Foto: NRK

SKAMdinavia er det første av fire SKAM-arrangementer som Fondet for dansk-norsk samarbeid holder på Schæffergården denne våren. Her møtes undervisere og forskere, som alle er SKAM-fans, for å diskutere seriens betydning for nabospråksforståelsen og dens rolle som brobygger mellom skandinaviske unge.

La oss snakke SKAMdinavisk! Danske SKAM-fans foreslår en avskaffelse av de skandinaviske språkene. Før snakket man om at det var vanskelig å få skandinaviske unge til å interessere seg for Norden og de nordiske språkene, men så kom SKAM! Serien har fått en kjempestor betydning for nabospråksforståelsen i Skandinavia, og det utvikles nå SKAM-undervisningsmateriale for nordiske elever.

SKAMdinavia er en del av Fondet for dansk-norsk samarbeids storsatsning i år, arrangementsserien SKAM-bitt, som hyller serien og anerkjenner dens betydning i Danmark. SKAMdinavia er seriens første arrangement. Her møtes forskere og undervisere fra Danmark og Norge, som alle er fans av SKAM, for å diskutere det potensialet som finnes for nabospråksforståelsen i serien. Som deltager får man mulighet til å inngå i en samtale om SKAMdinavisk og seriens funksjon som brobygger mellom skandinaviske unge og deres språk.

For å delta i arrangementet kreves det påmelding via Fondet for dansk-norsk samarbeids hjemmeside.