Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Stortings- og sametingsvalg 2021

Det er stortings- og sametingsvalg i Norge mandag den 13. september 2021. Det vil være mulig å forhåndsstemme fra utlandet i perioden 1. juli - 3. september 2021. Brevstemming er også en mulighet.

Med bakgrunn i at ambassaden har begrenset mulighet for å ta imot publikum som følge av aktuelle smittevernstiltak, vil ambassaden i år oppfordre velgere som er i Danmark til å BREVSTEMME:
Send e-post til ambassaden med navn og full postadresse, opplys samtidig hvilken kommune i Norge stemmen skal sendes til (kommunen man sist var registrert bosatt i) og hvilket/hvilke valg man vil sende forhåndsstemme til. Valgmateriell vil deretter bli postlagt herfra innenfor 5 arbeidsdager. 
Lenke til veileder om å brevstemme.

Det åpnes også for å avgi forhåndsstemme ved ambassaden i København,
- i perioden torsdag 1. juli til og med fredag 6. august:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 13:00 – 14:30

- i perioden mandag 9. august til og med fredag 3. september:
Alle HVERDAGER kl. 10:00 – 14:00

Gyldig legitimasjon (PASS) skal medbringes.
FØDSELSNUMMER og sist registrerte bostedsKOMMUNE i Norge skal opplyses.

Forhåndsstemmegivning ved konsulatene i Danmark, inkludert Grønland og Færøyene, se oversikt over konsulater.

Se valg.no for mer informasjon om hvordan du kan stemme fra utlandet.

Hvem kan stemme?
Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Du må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen for at stemmegivningen din skal være gyldig.

Valgkort blir ikke brukt ved forhåndsstemmegivning i utlandet, men du må ta med legitimasjon når du skal stemme.

Husk å stemme i tide
På valgdagen 13. september er det for sent å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme. Dette kan du gjøre fra mandag 1. juli til og med fredag 3. september.

Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme i så god tid at stemmen din når frem til valgstyret dagen etter valgdagen kl. 17. Forhåndsstemmer som kommer inn senere enn dette, blir forkastet.

Det er ikke mulig å stemme flere ganger.

Sametingsvalget
Ved sametingsvalg må du være innført i Sametingets valgmanntall for å kunne stemme. Du kan søke om å bli innført på sametinget.no. Søknaden må være fremme hos Sametinget dagen etter valgdagen kl. 17.