Stortings- og sametingsvalg 2021

Det er stortings- og sametingsvalg i Norge mandag den 13. september 2021. Det vil være mulig å forhåndsstemme fra utlandet i perioden 1. juli - 3. september 2021. Brevstemming er også en mulighet.

Det er mulig å forhåndsstemme ved ambassaden i København forutsatt man kan forevise gyldig koronapass,

- i perioden mandag 23. august til og med fredag 3. september:
Alle HVERDAGER kl. 09:00 – 14:00

Gyldig legitimasjon (PASS) skal medbringes.
FØDSELSNUMMER og sist registrerte bostedsKOMMUNE i Norge skal opplyses.

Forhåndsstemmegivning ved konsulatene i Danmark, inkludert Grønland og Færøyene, se oversikt over konsulater.

Se valg.no for mer informasjon om hvordan du kan stemme fra utlandet.

Det er ikke mulig å få tilsendt valgmateriell for å brevstemme etter 30. august på grunn av postgangen. Det er mulig å sende en brevstemme uten valgmateriell, se her hvordan du går frem: Stemme ved brevpost

Hvem kan stemme?
Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Du må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen for at stemmegivningen din skal være gyldig.

Valgkort blir ikke brukt ved forhåndsstemmegivning i utlandet, men du må ta med legitimasjon når du skal stemme.

Husk å stemme i tide
På valgdagen 13. september er det for sent å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme. Dette kan du gjøre fra mandag 1. juli til og med fredag 3. september.

Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme i så god tid at stemmen din når frem til valgstyret dagen etter valgdagen kl. 17. Forhåndsstemmer som kommer inn senere enn dette, blir forkastet.

Det er ikke mulig å stemme flere ganger.

Sametingsvalget
Ved sametingsvalg må du være innført i Sametingets valgmanntall for å kunne stemme. Du kan søke om å bli innført på sametinget.no. Søknaden må være fremme hos Sametinget dagen etter valgdagen kl. 17.