Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Valg - Foto:valg.no
valg.no

Stortingsvalg 2021

Det er Stortingsvalg i Norge den 21. september. Det er usikkert hvorvidt det blir mulig å forhåndsstemme på ambassaden. Brevstemming er en mulighet.

Mer informasjon følger senere. 

Mer om valget her: https://valg.no/