Melding om norsk statsborgerskap for barn med norsk far født før 2006

Du registrerer fedremeldingen, og bestiller tid i søknadsportalen for innlevering av dokumenter på ambassaden. Barn og foreldre skal møte personlig.

Sjekkliste for melding om norsk statsborgerskap for barn med norsk far født før 2006 (fedremelding) skal skrives ut og utfylles.

Vær oppmerksom på at det skal utfylles et samtykkeskjema for barn.  

Hva skjer etter at du har innlevert søknad om bibehold på ambassaden: 

  • Søknaden sendes elektronisk til UDI for behandling
  • Informasjon om saksbehandlingstid finner du her
  • Når melding er innvilget av UDI og du er registrert som norsk statsborger, skal du søke om norsk fødselsnummer
  • Når du har fått norsk fødselsnummer, kan du bestille tid til å søke om pass på ambassaden. Husk å medbringe den nødvendige dokumentasjon.