Bibehold av norsk statsborgerskap

Hvis du fikk dobbelt statsborgerskap da du ble født, og ikke bor i Norge i minst to år, eller i nordiske land i minst syv år, før du fyller 22 år, må du søke om få beholde det norske statsborgerskapet ditt.

Du registrerer søknad om bibehold og bestiller tid i søknadsportalen for innlevering av dokumenter på ambassaden. Søker skal møte personlig. 
VÆR OBS PÅ AT HVIS DET MANGLER DOKUMENTER, MÅ DU BESTILLE NY TIME.

Sjekkliste for bibehold av norsk statsborgerskap skal skrives ut og utfylles.
HUSK å medbringe en registerindsigt hvis du er bosatt i Danmark. 

Dette skjer etter at du har innlevert søknad om bibehold på ambassaden: 

  • Søknaden sendes elektronisk til UDI for behandling
  • Informasjon om saksbehandlingstid finner du her
  • Når bibehold er innvilget av UDI, kan du bestille tid til å søke om pass på ambassaden. Husk å medbringe den nødvendige dokumentasjon.