Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Bibehold av norsk statsborgerskap

Hvis du fikk dobbelt statsborgerskap da du ble født, og ikke bor i Norge i minst to år, eller i nordiske land i minst syv år, før du fyller 22 år, må du søke om få beholde det norske statsborgerskapet ditt.

Du registrerer søknad om bibehold og bestiller tid i søknadsportalen for innlevering av dokumenter på ambassaden. Søker skal møte personlig. 
VÆR OBS PÅ AT HVIS DET MANGLER DOKUMENTER, MÅ DU BESTILLE NY TIME.

På grunn av strenge nasjonale tiltak i Danmark for å forhindre smitte av Covid-19 har ambassaden kun åpnet få tider for innlevering av søknad
Følg med på hjemmesiden og Facebook for informasjon om når vi igjen åpner for publikumsbetjening i større skala.

Sjekkliste for bibehold av norsk statsborgerskap skal skrives ut og utfylles.
HUSK å medbringe en registerindsigt hvis du er bosatt i Danmark. 

Dette skjer etter at du har innlevert søknad om bibehold på ambassaden: 

  • Søknaden sendes elektronisk til UDI for behandling
  • Informasjon om saksbehandlingstid finner du her
  • Når bibehold er innvilget av UDI, kan du bestille tid til å søke om pass på ambassaden. Husk å medbringe den nødvendige dokumentasjon.