Nye pass 2

Pass til voksne

Det er viktig at du har med den dokumentasjon som kreves for å søke pass/fornye pass. Ved manglende dokumentasjon kan du bli avvist og må bestille ny time.

Hvis du har endret navn i utlandet, må dette også endres i norsk folkeregister før du søker pass. Informasjon om navneendring

Dokumentasjon du skal ha med når du søker pass: