Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Norsk pass

Pass til voksne

Alle som er over 12 år må møte personlig på ambassaden for å søke pass. Det skyldes at man skal ta biometriske data som bilde, fingeravtrykk og signatur på ambassaden.

Hvis du har endret navn i utlandet, må dette også endres i norsk folkeregister før du søker pass. Informasjon om navneendring

Du må bestille time på forhånd for å søke om pass ved ambassaden i København.

Gyldighetstid
Ved utstedelse av pass til ungdom og voksne over 16 år er gyldighetstiden 10 år.

Dokumentasjon du skal ha med når du søker pass: (Dette gjelder bosatte i Danmark. Bosatte i andre land skal undersøke hvilken dokumentasjon som kreves ved å se på ambassadens hjemmeside i det landet de bor. Hvis du er bosatt i Sverige, se krav til dokumentasjon)