Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Norsk pass

Pass til voksne

Alle, også små barn/personer under 18 år, skal søke pass ved oppmøte på ambassaden. Det skyldes at man skal ta biometriske data som bilde og fingeravtrykk på ambassaden.

Hvis du har endret navn i utlandet, må dette også endres i norsk folkeregister før du søker pass. Informasjon om navneendring

Du må bestille time på forhånd for å søke om pass ved ambassaden i København.

Gyldighetstid
Ved utstedelse av pass til ungdom og voksne over 16 år er gyldighetstiden 10 år.

Dokumentasjon du skal ha med når du søker pass