Nye pass 2

Pass til voksne

Det er viktig at du har med den dokumentasjon som kreves for å søke pass/fornye pass. Ved manglende dokumentasjon kan du bli avvist og må bestille ny time.

For å kunne søke om pass er det viktig at dine personopplysninger er korrekt registrert både i norsk og dansk folkeregister (svensk folkeregister for søkere bosatt i Sverige). Det gjelder navn, statsborgerskap og fødeland. Pass kan ikke utstedes dersom navn ikke stemmer overens i norsk og svensk folkeregister. 

Kontakt Skatteetaten for å undersøke at dine personopplysninger er korrekt.

Hvis du har endret navn i utlandet, må dette også endres i norsk folkeregister før du søker pass. Informasjon om navneendring

Dokumentasjon du skal ha med når du søker pass: