Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Pass til voksne

Norsk pass
Foto: Ambassaden

Alle som er over 12 år må møte personlig på ambassaden for å søke pass. Det skyldes at man skal ta biometriske data som bilde, fingeravtrykk og signatur på ambassaden.

Hvis du har endret navn i utlandet, må dette også endres i norsk folkeregister før du søker pass. Informasjon om navneendring

Gyldighetstid
Ved utstedelse av pass til ungdom og voksne over 16 år er gyldighetstiden 10 år.

Dokumentasjon du skal ha med når du søker pass: (Dette gjelder bosatte i Danmark. Bosatte i andre land skal undersøke hvilken dokumentasjon som kreves ved å se på ambassadens hjemmeside i det landet de bor. Hvis du er bosatt i Sverige, se krav til dokumentasjon)