Nye pass 2

Pass til voksne

Det er viktig at du har med ALL dokumentasjon som kreves for å søke pass/fornye pass. Ved manglende dokumentasjon kan du bli avvist og må bestille ny time.

For å kunne søke om pass er det viktig at dine personopplysninger er korrekt registrert både i norsk og dansk folkeregister (svensk folkeregister for søkere bosatt i Sverige). Det gjelder navn, statsborgerskap og fødeland.

Pass kan ikke utstedes dersom navnet ikke stemmer overens i norsk folkeregister med det navnet du er registrert med i det landet du er bosatt i. Hvis du har endret navn i utlandet, må dette også endres i norsk folkeregister før du søker pass. Informasjon om navneendring

Kontakt Skatteetaten for å undersøke at dine personopplysninger er korrekt.

Dokumentasjon du skal ha med når du søker pass: