Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Norsk pass

Pass til voksne

Alle skal søke pass ved personlig oppmøte på ambassaden. Det skyldes bl.a. at man skal oppta biometriske data (foto, fingeravtrykk og signatur) på ambassaden.

Hvis du har endret navn i utlandet, må dette også endres i norsk folkeregister før du søker pass. Informasjon om navneendring

Du må bestille time på forhånd for å søke om pass ved ambassaden i København.

Gyldighetstid
Ved utstedelse av pass til ungdom og voksne over 16 år er gyldighetstiden 10 år.

Dokumentasjon du skal ha med når du søker pass:

NB! Ufullstendige søknader vil bli avvist.