Pass til barn og ungdom

Barnepass
Foto: CH - Visitnorway.com/Vigeland-museet/BONO

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Personer under 18 år skal møte opp sammen med minst én forelder med foreldreansvar. Det er bare passøkere under 12 år som har mulighet for å søke pass ved konsulatene.

Søknad om pass krever at man har norsk fødselsnummer. Les om tildeling av fødselsnummer

Dokumentasjon du skal ha med når du søker pass: (Dette gjelder bosatte i Danmark. Bosatte i andre land skal undersøke hvilken dokumentasjon som kreves ved å se på ambassadens hjemmeside i det landet de bor. Hvis du er bosatt i Sverige, se krav til dokumentasjon).

Alle skal medbringe: 

 • Pass, hvis barnet har hatt pass før
 • Barn født i Danmark: «Personattest» eller fødselsattest med barnets og foreldrenes navn.
  Barn født utenfor Danmark: Fødselsattest fra fødelandet hvor barnets og foreldrenes navn fremgår.
  Er fødsel eller vigsel foregått i land utenfor Norden, kontakt ambassaden for å høre om kravene.   
 • Sundhedskort
 • 1 stk. foto (krav til foto) for barn under 6 år.
 • 1 stk. foto kan medbringes for barn mellom 6-11 år eller tas på ambassaden. Hvis barnet er under 120 cm høyt, skal dere ha foto med.
  NB: Søker dere fra et konsulat, SKAL foto medbringes.
 • Begge foreldres gyldige pass. Er passet utløpt, kan det være krav til ytterligere dokumentasjon

Ene foreldreansvar skal dokumenteres.

Fullmakt: Ved felles foreldremyndighet og kun fremmøte av én forelder, skal det medbringes skriftlig fullmakt/passtillatelse fra den som ikke møter, i tillegg fullmaktgivers gyldige pass. Hvis denne forelder oppholder seg utenfor Danmark, skal slik fullmakt gis ved personlig oppmøte hos politiet i Norge eller norsk ambassade i utlandet. Fullmaktskjema finner du på politiets side

Alle passøkere over 12 år skal avgi biometriske data ved oppmøtet. Biometriske data er i denne sammenheng foto, fingeravtrykk og signatur.

Gyldighetstid for pass
Ved utstedelse av pass til barn under 5 år er gyldighetstiden 2 år.
Ved utstedelse av pass til barn mellom 5 og 10 år er gyldighetstiden 3 år.
Ved utstedelse av pass til barn mellom 10 og 16 år er gyldighetstiden 5 år.