Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Barnepass

Pass til barn og ungdom

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Personer under 18 år skal møte opp sammen med minst én forelder med foreldreansvar. Alle under 18 år som ikke har fødselsnummer, kan søke dette ved konsulatene.

Søknad om pass krever at man har norsk fødselsnummer. Les om tildeling av fødselsnummer

Du må bestille time på forhånd for å søke om pass ved ambassaden i København.

Dokumentasjon som skal medbringes ved søknad om nytt pass: (Dette gjelder bosatte i Danmark. Bosatte i andre land skal undersøke hvilken dokumentasjon som kreves ved å se på ambassadens hjemmeside i det landet de bor. Hvis du er bosatt i Sverige, se krav til dokumentasjon).

Alle skal medbringe: 

  • Gammelt pass
  • Barn født i Danmark: «Personattest» eller fødselsattest med barnets og foreldrenes navn.
    Barn født utenfor Danmark: Fødselsattest fra fødelandet hvor barnets og foreldrenes navn fremgår.   
  • Sundhedskort
  • Begge foreldres gyldige pass. Er passet utløpt, kan det være krav til ytterligere dokumentasjon
  • CPR-utskrift hvor statsborgerskap, navn og adresse fremgår skal medbringes for den/de norske foreldre. Dette kan hentes på siden www.borger.dk - velg "min side" og logg inn med Nem-ID, velg "Mine data" og "Personoplysninger". Alternativt kan man få en CPR-utskrift hos Borgerservice.

Ene foreldreansvar skal dokumenteres.

Fullmakt: Ved felles foreldremyndighet og kun fremmøte av én forelder, skal det medbringes skriftlig fullmakt/passtillatelse fra den som ikke møter, i tillegg fullmaktgivers gyldige pass. Hvis denne forelder oppholder seg utenfor Danmark, skal slik fullmakt gis ved personlig oppmøte hos politiet i Norge eller norsk ambassade i utlandet. Fullmaktskjema finner du på politiets side

Fullmakten må være datert og i original, og ikke eldre enn 3 måneder. Signaturen på fullmakt og legitimasjon må stemme overens.

Gyldighetstid for pass
Ved utstedelse av pass til barn under 5 år er gyldighetstiden 2 år.
Ved utstedelse av pass til barn mellom 5 og 10 år er gyldighetstiden 3 år.
Ved utstedelse av pass til barn mellom 10 og 16 år er gyldighetstiden 5 år.