nye nødpass

Nødpass

Nødpass utstedes bare i akutte situasjoner der det er helt nødvendig og behovet kan dokumenteres. Kontakt alltid ambassaden for avtale på telefon eller på e-post.

Midlertidig pass kan utstedes til personer som har et absolutt behov for pass, og hvor det ikke er mulig å avvente utstedelse av ordinært pass. De alminnelige vilkår for passutstedelse må være oppfylt - se krav til dokumentasjon for søknad om vanlig pass. Det er ikke mulig å utstede nødpass til personer uten fødselsnummer. Fritidsreiser gir ikke grunnlag for utstedelse av midlertidig pass.

I Norge har politiet åpnet for at de som har bestilt reise til og med 1. juni, samt barn under 18 år som har bestilt reise etter 1. juni, kan søke om nødpass. Ambassaden har dessverre ikke kapasitet til å utstede nødpass til alle som ønsker det og må derfor henvise til norsk politi.  Les mer

I nødpass er opplysningene på personaliasiden skrevet for hånd. Nødpass er ikke godkjent for innreise til bl.a. USA og flere land i Midtøsten. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass.

Informasjon om landes innreiseregler kan finnes på Regjeringens side med reiseinformasjon

Du må ta med 2 stk. passfoto i farger tatt hos fotograf. Krav til foto

Nødpass er kun gyldig for én enkelt reise. Får du et nødpass vil ditt ordinære pass (hvis du har et) bli ugyldiggjort og kan ikke benyttes lenger.

Nødpasset skal leveres til politiet eller grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge, til utenriksstasjonen hvis du er i utlandet.

Gebyr