Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

nodpass.jpg

Nødpass

Nødpass utstedes bare i akutte situasjoner der det er helt nødvendig og behovet kan dokumenteres. Kontakt ambassaden på telefon for eventuell avtale.

Midlertidig pass kan utstedes til personer som har et absolutt behov for pass, og hvor det ikke er mulig å avvente utstedelse av ordinært pass. De alminnelige vilkår for passutstedelse må være oppfylt.

I nødpass er opplysningene på personaliasiden skrevet for hånd. Nødpass er ikke godkjent for innreise til bl.a. USA og flere land i Midtøsten. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass.

Informasjon om landes innreiseregler kan finnes på Regjeringens side med reiseinformasjon

Du må ta med eget passfoto (2 stk) til nødpass fordi biometrikioskene hos politiet og utenriksstasjonen ikke kan benyttes til å ta bilde til nødpass.

Nødpass koster det samme som et vanlig pass og er gyldig bare for én enkelt reise. Får du et nødpass vil ditt ordinære pass (hvis du har et) bli ugyldiggjort og kan ikke benyttes lenger.

Nødpasset skal leveres til politiet eller grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge, til utenriksstasjonen hvis du er i utlandet.

Gebyr