nye nødpass

Nødpass

Nødpass utstedes bare i akutte situasjoner der det er helt nødvendig og absolutt behov kan dokumenteres. Kontakt alltid ambassaden på forhånd for avtale på telefon eller på e-post.

Midlertidig pass kan utstedes til personer som har et absolutt behov for pass, og hvor det ikke er mulig å avvente utstedelse av ordinært pass. De alminnelige vilkår for passutstedelse må være oppfylt - se krav til dokumentasjon for søknad om vanlig pass, og det er ingen garanti for å få utstedt et midlertidig pass i tide til å få gjennomført en planlagt reise.

Det er ikke mulig å utstede nødpass til personer uten fødselsnummer.

Ambassaden har dessverre ikke kapasitet til å utstede nødpass til alle som ønsker det, men kan henvise til norsk politi.  Les mer

I nødpass er opplysningene på personaliasiden skrevet for hånd. Nødpass er ikke godkjent for innreise til bl.a. USA og flere land i Midtøsten. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass.

Informasjon om landes innreiseregler kan finnes på Regjeringens side med reiseinformasjon

Du må ta med 2 stk. passfoto i farger tatt hos fotograf. Krav til foto

Nødpass er kun gyldig for én enkelt reise (utreise og/eller hjemreise). Får du et nødpass vil ditt ordinære pass (hvis du har et) bli ugyldiggjort og kan ikke benyttes lenger.

Nødpasset skal innleveres til norsk passmyndighet (politiet eller utenriksstasjon) eller norsk grensekontrollmyndighet ved reisens slutt.

Gebyr