Sjekk fødested i Folkeregisteret

Demo - Foto:Ambassaden

Fødested og fødeland er oppgitt i passet. Opplysningene i passet skal være i samsvar med opplysningene i folkeregisteret.

På en del norske borgere er ikke fødested og fødeland registrert i det norske folkeregisteret, eller det kan være feilregistreringer. Dette må rettes opp før man søker om nytt pass, slik at det fremgår i det nye passet. Dette gjelder også selv om fødested og fødeland står oppført i ditt gamle pass.

Før du søker nytt pass, kontakt Skatteetaten for å undersøke om fødested og fødeland er registrert korrekt i Folkeregisteret. Du kan lese mer om dette på Skatteetatens nettsider, og her kan du lese om hvordan du går frem for å registrere fødested og fødeland i Folkeregisteret. Skjema for endring av fødested/fødeland finner du her.