Flyttebil - Foto:Norden.org
Norden.org

Bekrefte nasjonalitet

Flyttet du fra Norge i perioden 1960-1975? Kontakt ambassaden før du skal søke om pass. Det kan være du er en av dem som må bekrefte ditt norske statsborgerskap på grunn av en teknisk feil i Det sentrale folkeregister.

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.

Bakgrunnen er behovet for teknisk oppdatering av Det sentrale folkeregister (DSF), som ajourføres av Skattedirektoratet. Sistnevnte har behov for å oppdatere informasjonen om statsborgerskap i DSF for enkelte personer som utvandret fra Norge fra 1960 og frem til 1975.

Dersom det viser seg nødvendig å oppdatere personinformasjonen om deg, vil ambassaden ta saken opp med Skattedirektoratet før søknaden om pass kan behandles. Du skal medbringe en Bopælsattest med statsborgerskap påført fra Borgerservice, eller ta ut personopplysninger om deg selv ved å logge deg inn med NemId på denne siden: CPR.dk - Registerindsigt.

Du bes også medbringe dåpsattest eller fødselsattest da fødestedet i disse sakene også skal oppdateres i det digitale folkeregisteret.  
Saksbehandlingstiden for søknaden om pass vil i så tilfelle ta litt lengre tid enn vanlig.

Det er også mulig å kontakte skattekontoret i din aktuelle utflytningskommune for å ordne dette. Kontaktinformasjon til samtlige kontorer finner du her. Eventuelt kan du ringe Skatteetaten på +47 22 07 70 00.