TeamNorway - Foto:IN
IN

Team Norway

Team Norway er et nettverksbasert samarbeid mellom ulike offentlige og private aktører som jobber for norsk næringsliv internasjonalt. Formålet med samarbeidet er å bidra til økt verdiskaping i norsk økonomi gjennom informasjonsutveksling, samordning og koordinert innsats og initiativer.

Team Norway i Danmark arbeider for å fremme norsk næringslivs muligheter i det danske markedet. Team Norway i Danmark er først og fremst et samarbeid mellom ambassaden og Innovasjon Norge, men i mange tilfeller deltar også andre i samarbeidet. Det kan for eksempel være det norsk-danske handelskammeret (NDCC) eller forskjellige næringsklynger i Norge.

Hovedoppgaven for Team Norway i Danmark er å bidra til å utnytte det store potensialet for handel og næringslivssamarbeid mellom Norge og Danmark. Arbeidet handler i stor grad om å støtte opp om prosjekter og aktiviteter drevet frem av næringslivet selv. Andre aktiviteter kan være tilretteleggelse for delegasjonsbesøk, organisering av nettverksarrangementer, støtte til markedsundersøkelser og annen type bistand til norske bedrifter som ønsker seg inn på det danske markedet.

I Team Norway-samarbeidet har ambassaden og Innovasjon Norge ulike roller:

  • Ambassaden arbeider med å skaffe økonomisk og politisk innsikt i danske forhold, og fungerer som en lyttestasjon for utvikling og trender i det danske markedet. Ambassaden har tilgang til politiske beslutningstakere, myndigheter og interesseorganisasjoner.
  • Innovasjon Norge har kunnskap om det danske markedet, og har et nettverk til å ivareta og fremme norske næringslivsinteresser. De bistår med eksportrådgivning, etableringsassistanse og partnersøk.

Team Norway har utarbeidet i 2015 en Strategi for norsk næringslivssatsing i Danmark.

Advokatpartnerselskapet Accura har utarbeidet et notat som gir nyttig informasjon ved etablering i Danmark (fra november 2020).

Ambassaden og Innovasjon Norge har et tett samarbeid med Norwegian-Danish chamber of Commerce and Culture (NDCC). NDCC arbeider for å styrke de kommersielle relasjonene mellom Norge og Danmark.  Det arrangerer 8 nettverksmøter hvert år for NDCCs medlemmer.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Team Norway i Danmark.

Kontakt Norges ambassade i København