Christiansborg sykler - Foto:Johannes Jansson
Johannes Jansson

Det danske markedet

Våre nærområder spiller en avgjørende rolle for norsk handel og eksport, og er viktig for internasjonaliseringen av norsk næringsliv. Danmark er en viktig handelspartner for Norge og et viktig marked for norsk næringsliv.

Norsk eksport til Danmark (varer og tjenester) har i de senere år ligget på i overkant av 50 milliarder norske kroner. Olje, elektrisitet og fisk er blant de viktigste eksportvarene. Etablering i Danmark fungerer ofte som en inngangsport til andre europeiske markeder, og mange norske bedrifter opererer i landet.

Dansk og norsk økonomisk politikk er i stor grad lik. Som Norge, er Danmark også en liten og åpen økonomi. Det danske markedet påvirkes derfor i stor grad av internasjonale økonomiske konjunkturer. Som medlem av EU er Danmark en del av det indre markedet. EØS-avtalen sikrer norske bedrifter likebehandling i EU og dermed også i det danske markedet.

Ambassaden og Innovasjon Norge samarbeider i Team Norway for å bistå norske bedrifter med etablering på det danske markedet. Du kan lese mer om Team Norway her.

Team Norway har utarbeidet en Strategi for norsk næringslivssatsing i Danmark. Med utgangspunkt i en analyse av det danske markedet og norsk næringslivs styrker, har man identifisert følgende sektorer som særlig interessante: 

  • Helse, life sciences og medtech
  • IKT og digitalisering
  • Salg av varer og tjenester til FN
  • Offshore og maritim
  • Arkitektur og design
  • Cleantech

Innovasjon Norge har i samarbeid med advokatpartnerselskapet Accura utarbeidet et notat som gir nyttig informasjon ved etablering i Danmark (fra november 2020).