Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Norsk næringsliv i Danmark

Ambassaden arbeider for å fremme og bistå norsk næringsliv i Danmark, i tett samarbeid med Innovasjon Norge