Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Norsk næringsliv i Danmark

Ambassaden arbeider for å fremme og bistå norsk næringsliv i Danmark, i tett samarbeid med Innovasjon Norge