Kommune- og fylkestingsvalg - Foto:Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Det er kommune- og fylkestingsvalg i Norge den 9. september. Det er mulig å forhåndsstemme på ambassaden fra og med 1. juli til og med 30. august (mandag til fredag mellom klokken 9 og 14)

Medbring gyldig legitimasjon. Du skal opplyse fødselsnummer og hvilken kommune du skal stemme til ved oppmøtet. 

Det er også mulig å forhåndsstemme på de norske konsulatene i Danmark og generalkonsulatene på Færøyene og i Grønland i samme tidsrom, men nærmere tidspunkt må avtales på forhånd med konsulatet.

Det er mulig å brevstemme. Send e-post til ambassaden hvis du vil ha tilsendt stemmemateriale. Husk å opplyse navn og postadresse, samt hvilken kommune du skal stemme til. 

Mer om valget her: https://valg.no/

Informasjon om stemmerett: https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-20192/stemmerett/har-du-stemmerett/