Ambassadørens hilsen

Astrid Versto
Foto: Terje Pedersen

Norge har samarbeidet tett med Kroatia siden landet fikk sin uavhengighet. Norge har alltid hatt som mål å bidra til sosial og økonomisk fremgang, og å støtte Kroatias integrering i euro-atlantiske strukturer. Forholdet mellom Norge og Kroatia er nært knyttet på grunn av våre to lands deltakelse i politisk og økonomisk samarbeid i Europa. Selv om Norge ikke er medlem av EU, så har Norge en aktiv europeisk politikk gjennom Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og Schengen-samarbeidet. Gjennom EØS-midlene bidrar vi til å redusere sosiale og økonomiske ulikheter basert i et bilateralt samarbeid med 16 EU-medlemsland - et av dem er Kroatia siden april 2014. Midlene støtter business-innovasjon, justis-reformer, sivilsamfunnet, anstendig arbeid og utdanning i Kroatia, og jeg ser frem til økt samarbeid mellom kroatiske og norske partnere på alle disse områdene i årene som kommer.

Forsvar og sikkerhet er andre sentrale elementer i norsk-kroatiske relasjoner. Begge land er medlemmer av NATO, som er nøkkelen til europeisk og transatlantisk sikkerhet og stabilitet. Fortsettelsen av samarbeid mellom Norge og Kroatia er en sentral del av norsk politikk på Vest-Balkan.

Maritim sektor har alltid vært i sentrum av våre handelsrelasjoner, ettersom vi deler lange maritime tradisjoner. Mange norske skip har blitt bygd i kroatiske skipsverft og kroatiske maritime offiserer tjenestegjør i den norske handelsflåten. Et godt eksempel på vårt samarbeid er etableringen av iNavis Maritime Innovation Center i Šibenik, et felles norsk-kroatisk prosjekt som promoterer nettverksbygging og samarbeid i maritim sektor. Potensialet i energisektoren og miljøbeskyttende teknologi kan også bringe nye muligheter for nærere samarbeid mellom norske og kroatiske bedrifter.

Med sin vakre kystlinje og landskap, er Kroatia en økende populær feriedestinasjon for norske turister. Hvert år besøker rundt 200.000 norske turister Kroatia. Dette bidrar til å styrke vennskapet mellom våre to land.

På denne nettsiden og på vår Facebook-side, vil du finne mer informasjon om Norge og våre relasjoner med Kroatia, og om norske arrangementer i Kroatia. Jeg håper at du vil finne det både informativt og interessant. Du kan også følge meg på Twitter. Hvis du har noen kommentarer eller spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss på emb.zagreb@mfa.no.

Vennlig hilsen,
Astrid Versto
Ambassadør