Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Bilaterale forbindelser

Norge og Kroatia har gode bilaterale forbindelser. De diplomatiske båndene mellom Norge og Kroatia ble opprettet 20.02.1992.

De bilaterale forbindelsene mellom Norge og Kroatia er gode. Norsk prosjektsamarbeid med Kroatia fokuserer i hovedsak på maritimt samarbeid. Norge har lenge samarbeidet med Kroatia om normalisering mellom etniske grupper, administrativ kapasitetsbygging, anti-korrupsjonsarbeid og euro-atlantisk tilpasning. 

Norge og Kroatia samarbeider innenfor NATO-alliansen og det økonomiske samarbeidsområdet i Europa (EØS).