Honorære Konsulatet Costa Rica

Vennligst ta kontakt med konsulatet via e-post for å få avtale. Åpningstider til publikum er kun for de som allerede har en avtale.

Honorært Generalkonsulatet i San Jose

Honorær generalkonsul: Arnoldo André Tinoco

E-post: consuladonoruegacr@andretinoco.com

Adresse: Avenida 10, Calle 37/39, Los Yoses

PO Box 11745-100, San Jose, Costa Rica

Tlf.: +506 2283-3070, +506 2283-8222

Fax: +506 2283-3234

 

Åpningstider: 8:00 - 13:00 (med avtale)

Åpningstider ved telefon: 8:00 - 17:00