Lion logo for the ministry - Foto:UD/MFA/DSS
UD/MFA/DSS

Dobbelt statsborgerskap

Fra og med 1. januar 2020 er det tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Endringene gjelder både for personer som allerede er norske, og for personer som søker om norsk statsborgerskap.

Du kan lese mer om dette på de følgene linker:

https://www.udi.no/ord-og-begreper/dobbelt-statsborgerskap/

https://www.udi.no/viktige-meldinger/nytt-om-dobbelt-statsborgerskap/

 

OBS! For at du skal kunne ha dobbelt statsborgerskap, må også det andre landet du er statsborger av godta dette.

Du må alltid undersøke om det landet du er statsborger av også godtar at du får dobbelt statsborgerskap, eller om du vil miste statsborgerskapet ditt automatisk hvis du blir norsk. Du er selv ansvarlig for å innhente informasjon om reglene i det aktuelle landet. 

I tillegg vil personer som har mistet statsborgerskapet på grunn av erverv av et annet kunne søke om gjenerverv

Les mer om dette her: https://www.udi.no/viktige-meldinger/du-bor-vente-med-a-soke-om-statsborgerskap-til-3.-februar/

Fra mandag 3. februar 2020 kan du registrere søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding i SpN (UDIs søknadsportal på nett). Det er inntil videre ikke mulig å reservere time for å levere søknad og underlagsdokumenter ved norske utenriksstasjoner. Det vil åpnes opp for dette så snart den tekniske løsningen tillater det.

Les mer om dette her: https://www.udi.no/viktige-meldinger/ventetid-pa-a-fa-time-for-a-levere-soknad-om-statsborgerskap/

 

Annen nyttig informasjon:

Gebyrer: https://www.udi.no/ord-og-begreper/gebyr/#link-3600

Ventetid: https://www.udi.no/ord-og-begreper/guide-til-saksbehandlingstider-for-soknader-om-statsborgerskap/