Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Allmenne råd i tilfelle jordskjelv

Jordskjelv har forekommet i Colombia.

Den 25.januar 1999 ble byen Armenia, Quindio, i den vestlige delen av landet, rammet av et kraftig jordskjelv (6,2 grader Richter) og krevde mer en 1,100 menneskeliv.

Også Bogota befinner seg i et område som kan bli utsatt for jordskjelv. Det siste store jordskjelvet i Colombia fant sted i byen Ospina, Nariño, den 9.februar 2013 (7,3 grader Richter), men førte kun til personskader og noe skader på bygninger.

De fleste større jordskjelv varer under 1-2 minutter. Når jordskjelvet først er i gang, har man som regel bare noen få sekunder på å komme i dekning. Dersom et jordskjelv skulle bryte ut, er det derfor nødvendig å reagere hurtig.

Mange av de rådene som gis nedenfor er utarbeidet i etterkant av jordskjelvkatastrofen i Kobe i Japan en tid tilbake av folk som selv opplevde katastrofen. 

Før jordskjelvet

De fleste jordskjelv er ikke forutsigbare. Bare noen eksperter hevder at man kan forutsi enkelte typer jordskjelv. Dersom målinger viser overhengende fare for jordskjelv, vil det trolig bli sendt ut et varsel om dette.

 • Tenk på å møblere boligen med hensyn til jordskjelvrisiko. Store, tunge gjenstander, og slike som lett går i stykker, bør plasseres lavt. Skru fast hyller, skap m.v. i veggen.
 • Kontroller at elektriske ledninger, gassledninger og varmtvannsberedere er i orden.
 • Kjenn til hvor hovedbryterne for vann, gass og elektrisitet befinner seg.
 • Eventuelle sprekker i vegger og tak bør undersøkes og repareres.
 • Prøv å tenke gjennom hvor du vil flykte i en krisesituasjon, slik at ytterligere faresituasjoner kan unngås. Vær for eksempel oppmerksom på faren for jordskred.
 • Gå gjennom disse retningslinjene med alle i familien.
 • Hold deg orientert om eventuelle meddelelser fra myndighetene angående beredskap ved jordskjelv.

Under jordskjelvet

 • Dersom du befinner deg innendørs bør du søke beskyttelse for eksempel under et solid bord eller annet sted hvor du ikke blir rammet av fallende gjenstander. Unngå å stå i nærheten av vinduer som kan knuses og forårsake glassplinter. Plasser deg gjerne i en døråpning mellom to rom. Dørrammen gjør at dette stedet anses som det sikreste i en leilighet/hus.
 • Vær oppmerksom på brannfaren i forbindelse med gassledninger, elektriske brytere etc.
 • Sørg for at brannfarlige gjenstander lagres på en betryggende måte. Det er oftest de etterfølgende brannene som volder størst skade i.f.m. jordskjelv.
 • Flykt ikke ut av huset i panikk, men vent på en passende anledning til å forlate bygningen. Du bør ta hensyn til husets stabilitet, grunnvoller og tilstand samt risikoen for fallende gjenstander utendørs.
 • Bruk trappen når bygningen forlates, og bruk aldri heisen når et jordskjelv har brutt ut.
 • Planlegg i forveien raskeste vei ut av huset.
 • Om du befinner deg utendørs, bør du først og fremst være på vakt mot fallende gjenstander og husvegger m.v. En åpen plass anbefales, men vekk fra bygninger, trær, telefon og strømlinjer, broer og fjell (fare for skred).
 • Om du befinner deg i bil, bør du straks kjøre inntil veikanten og stoppe bilen. Bli i bilen for beskyttelse. Unngå å stå i nærheten av broer eller lignende som kan rase sammen.
 • Lytt på radioen for informasjon.

Når jordskjelv og andre større katastrofer inntreffer, viser erfaringene at de fleste reagerer med vantro, og ikke makter å ta katastrofens realiteter inn over seg i de første timene. For å øke sannsynligheten for å reagere riktig, kan du ha en sjekkliste å støtte deg til. Denne kan inneholde viktige telefonnumre, adresser osv.

Etter jordskjelvet

 • Vær forberedt på etterskjelv som kan forårsake ytterligere ødeleggelser.
 • Unngå bruk av gass og elektrisitet inntil det er kontrollert hvorvidt ledningsnettet er skadet.
 • Luft ut for å unngå gasskonsentrasjoner.
 • Ikke gå inn i skadde bygninger som kan rase sammen.
 • Følg med på radio og TV for å bli orientert om eventuell evakueringsinstruks som gis av lokale myndigheter.
 • Meld fra om din og din husstands situasjon til ambassaden, pårørende i Norge (hvis mulig), eller til andre nordiske borgere/ambassader dersom annen kontakt ikke er mulig.
 • Det er viktig å ikke bare varsle familie i Norge, men også norske myndigheter i Colombia eller i Norge. Hvis det skjer en større ulykke i ditt område, blir du betraktet som savnet inntil norske myndigheter får melding om at du er i god behold.

Etter en katastrofe kan det bli aktuelt å bruke ambassaden (primært ambassadens residens) som midlertidig oppholdssted. Det kan bli aktuelt at ambassaden oppretter et krisesenter som kan koordinere hjelp til norske borgere og ivareta kontakt med Norge.