Leveattestkontroll 2021

NAV har besluttet at det ikke vil gjennomføres årlig leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i Chile og Peru som det i flg. Posten ikke kan sendes brevpost til pga. pandemien

Etter planen skulle leveattestene blitt sendt ut 5. april, men på grunn av koronasituasjonen og behov for interne omprioriteringer i NAV, avlyses kontrollen i Chile og Peru i 2021.

Mer informasjon fra NAV kan leses her:

Leveattester til pensjonsmottakere i utlandet