Vil du være studentpraktikant i Santiago?

kontoret

Er du ute etter en spennende erfaring og et unikt innblikk i hvordan utenrikstjenesten fungerer? Ambassaden i Santiago utlyser en praktikantplass for perioden 1. juli - 30. desember 2019. Ambassaden i Santiago dekker i tillegg til Chile også Peru.

Et praktikantopphold ved ambassaden vil gi et verdifullt og variert innblikk i arbeidet ved en utenriksstasjon. Studentpraktikanten vil delta i ambassadens daglige virke og vil få varierte oppgaver og mulighet til blant annet å skrive rapporter, utarbeidelser av innlegg/taler om norske samfunnsforhold, delta på møter og bidra i forbindelse med tilrettelegging av besøk og kulturarrangementer. Informasjonsarbeid, herunder publisering på nettsider og bruk av sosiale medier, er en vesentlig del av ambassadens virksomhet. Formålet er å fremme kjennskapen til Norge, herunder norske politiske prioriteringer, nærings-, kultur- og samfunnsliv. Ambassaden søker derfor samfunnsengasjerte personer med gode kommunikasjons- og formidlingsevner, i tillegg til kunnskap om norsk utenrikspolitikk, menneskerettighetsspørsmål og kultur.

I vurderingen av søkere vil det legges vekt på faglig bakgrunn, selvstendighet, gode samarbeidsevner, pålitelighet, muntlig og skriftlig fremstillingsevne, saksbehandling, samt erfaring fra å legge til rette for arrangementer og møter. Aktuelle kandidater bør ha kjennskap til Latin-Amerika og gjerne erfaring fra regionen, samt ha meget gode, dokumenterte ferdigheter i spansk. Det er et krav at kandidatene har status som student på det tidspunktet de er praktikant. Kandidater som har en fullført bachelorgrad kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praktikantoppholdet. Som hovedregel skal kandidater som har fullført en mastergrad ikke vurderes, med mindre de har videre studier (doktorgrad) planlagt.

Studentpraktikantordningen er ulønnet, men ambassaden utbetaler et stipend som for tiden utgjør 9 000,- NOK pr. måned. Studentpraktikanten må selv dekke sine reise- og boligutgifter. Ambassaden kan dessverre ikke formidle bolig.

Det er en forutsetning at studentpraktikanten oppfyller følgende krav:
• har norsk statsborgerskap.
• er medlem i norsk folketrygd (NAV). Det anbefales å søke om medlemskap i NAV så tidlig som mulig da behandlingstiden er opp mot tre måneder.
• Er enten i et utdanningsløp som regulær student tilknyttet et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/) eller med planer om å videreføre studiet med sikte på en mastergrad etter praksisperioden.
• ikke har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere.

Søknad og CV på norsk med kontaktinformasjon til minst to referanser sendes elektronisk til emb.santiago@mfa.no med kopi til nåværende studentpraktikant Thea Rivas (Thea.Michelle.Torp.Rivas@mfa.no) innen utgangen av 29. mars. Det anmodes om at ingen vedlegg annet enn CV og søknadsbrev sendes inn.

De av kandidatene som blir innkalt til intervju vil bli bedt om å fremlegge dokumentasjon på studier (vitnemål/diplomer) samt eventuelle referansebrev.

Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende studentpraktikant Thea Rivas: Thea.Michelle.Torp.Rivas@mfa.no