Midlertidig pass - Foto:Ambassaden
Ambassaden

Nødpass

Nødpass utstedes bare i akutte situasjoner der det er helt nødvendig og behovet kan dokumenteres. Kontakt utenriksstasjonen på e-post for eventuell avtale.

Midlertidig pass kan utstedes til personer som har et absolutt behov for pass, og hvor det ikke er mulig å avvente utstedelse av ordinært pass. De alminnelige vilkår for passutstedelse må være oppfylt.

I nødpass er opplysningene på personaliasiden skrevet for hånd. Nødpass er ikke godkjent for innreise til bl.a. USA og flere land i Midtøsten. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass.

Informasjon om landes innreiseregler kan finnes på Regjeringens side med reiseinformasjon

Dette må du ha med deg når du møter opp:

  • Dokumentasjon for reisen (tur/retur)
  • Gyldig legitimasjon: førerkort, bankkort eller RNE
  • Politianmeldelse/tapsmelding fra lokalt politi
  • To passfoto i farger (Se kvalitetskrav til ansigtsfoto)
  • Betale gebyr på BRL 900,00.

Søker du om nødpass til barn og ungdom under 18 år?

Barnet det søkes om nødpass til må være til stede. Minst én av foreldrene må møte opp sammen med barnet og må du ha med en fullmakt fra den annen forelder.

Får du et nødpass vil ditt ordinære pass (hvis du har et) bli ugyldiggjort og kan ikke benyttes lenger.

Nødpasset skal leveres til politiet eller grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge, til utenriksstasjonen hvis du er i utlandet.

Timebestilling for pass: Skriv e-post til ambassaden, generalkonsulatet eller et av våre honorære konsulater i god tid innen og sett opp en time.