Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Praktikantopphold ved ambassaden i Sarajevo

Er du interessert i å lære mer om utenrikstjenesten og få innsikt i en spennende og kompleks region? Den norske ambassaden i Sarajevo søker en studentpraktikant for høsten 2020. Søknadsfrist er 9. mars 2020, med tiltredelse i august.

Som praktikant i Sarajevo får man et unikt innblikk i problemstillinger som europeisk integrasjon, NATO-spørsmål, utviklingspolitikk, og et annerledes og spennende politisk klima.

Den norske ambassaden i Sarajevo er en mellomstor utenriksstasjon med godt arbeidsmiljø. Her får man ta del i livet på en ambassade, en smakebit på arbeidslivet og gode muligheter for personlig utvikling. Under veiledning av ambassadens utsendte personell vil praktikanten få en bred opplæring i utenrikstjenestens funksjoner og arbeidsområder. Arbeidshverdagen består av politisk og økonomisk rapportering, og kommunikasjon på ambassadens medieprofiler. Praktikanten vil i tillegg få mulighet til å delta på politiske møter, konferanser, seminarer og tjenestereiser med utsendte.

Kvalifikasjoner
Praktikanten må være i et studieløp (høyere utdanning) og kan ikke tidligere ha vært praktikant i utenrikstjenesten. Søkere må være norske statsborgere og kunne dokumentere medlemskap i den norske folketrygden.

I vurderingen av søkerne blir det lagt vekt på utenlandserfaring, relevant studiefaglig bakgrunn, samt svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk. Det forutsettes også kompetanse i bruk av IKT- og web-verktøy.

Kunnskap i lokale språk er en fordel, men ingen forutsetning. Dybdekunnskap og interesse relatert til Vest-Balkan, EU/NATO-integreringsprosesser, og samfunnsøkonomiske forhold i regionen vil også bli vektlagt.

Praktiske forhold
Praktikantplassen er ikke lønnet. Det utbetales imidlertid et stipend på NOK 9854 i måneden. Praktikanten er selv ansvarlig for reiseutgifter til og fra Sarajevo og for innkvartering.

Søknadsfrist: 09.03.2020. Praktikanten vil tiltre i slutten av august, og oppholdet varer frem til jul. Søknad, CV, referanser, karakterutskrifter og eventuelle attester sendes i en fil til [email protected] og merkes "Søknad praktikant høst 2020".

Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende praktikanter: Marte Christophersen Haugen ([email protected]) eller Håkon Fougner ([email protected]).