Grimbergen

     

Høsten 1944 ble Grimbergen flyplass ved Brussel hjem for 132 (Norwegian) Wing – den største militære enhet under norsk kommando under 2. verdenskrig. Vingen besto da av de to norske 331 og 332 skvadronene, de to britiske 66 og 127 skvadronene, og den nederlandske 322 skvadronen utstyrt med jagerflyet Spitfire. I tillegg til flyskvadronene var det en stor flybaseorganisasjon i luftvingen. 132 (N) Wing hadde en samlet styrke på rundt 1500 personer, og omtrent 60% av dem var nordmenn. Norsk sjef var oberstløytnant Helge Mehre.

Vingens hovedoppgave besto i å yte luftstøtte til fremrykkende britiske, canadiske og amerikanske bakkestyrker etter hvert som disse flyttet seg nordover gjennom Frankrike, Belgia og Nederland og inn i Nazi-Tyskland. Vingen stasjonert på i alt syv flybaser, tre i Frankrike (Villons les Buissons, Campneuseville og Lill-Nord), en i Belgia (Grimbergen) og tre i Nederland (Woensdrecht, Schijndel og Twente).

Under hele felttoget på Kontinentet 1944–1945 mistet de to norske skvadronene i alt 26 norske flygere, og en dansk og en australsk jagerflyver, de fleste over Nederland. Ytterligere 11 norske flyvere havnet i krigsfangenskap eller i dekning. I tillegg kom tapene til de to britiske og den nederlandske skvadronen i 132 (N) Wing.

Norges forsvarssjef kronprins Olav besøkte Grimbergen 16.–17. oktober 1944 og overnattet i offisersmessen i Grimbergen. Likeså kom sjefen for Hærens og Marinens Flygevåpen (omdøpt til Luftforsvaret 10. november 1944), kontreadmiral Hjalmar Riiser-Larsen og oberstløytnant Ole Reistad, sjef for Little Norway-leiren i Canada, på besøk til Grimbergen. Under oppholdet i Belgia, fikk vingens personell et nært forhold til Brussel og lokalbefolkningen i omegn. 

Minnesmerket på Grimbergen flyplass skal minnes alle fra 132 (N) Wing som kjempet på kontinentet; nordmennene, britene og alle andre. Samtidig er avdukingen lagt til Forsvarets minnedag. For de norske som tjenestegjør i Belgia vil monumentet heretter være et naturlig seremonisted ved den årlige minnemarkeringen.

 

 I dag er en spesiell dag for den norske ambassaden. Under minnesmarkeringen på Grimbergen flyplass, vil man bli minnet på og hedre et lite stykke norsk-belgisk historie, sier ambassadøren Ingrid Schulerud.
 Statssekretær Øystein Bø holdt innlegg på vegne av regjeringen. Ambassadør Schulerud og ambassadør Knut Hauge la ned krans fra den norske ambassaden i Brussel og den norske delegasjonen til NATO. Norske familiemedlemmer etter fire falne flygere avduket minnesmerket.

Initiativtakerne bak minnesmerket og markeringen er den norske veteranforeningen Scramble og belgiske Hangar Flying.

I forbindelse med seremonien ble det organisert overflyvning med Spitfire og formasjon fra det belgiske luftforsvarets Red Devils.