Giftemål i Belgia

I Belgia er det kun borgerlig vigsel som regnes som gyldig vigsel. Ambassaden i Brussel har borgerlig vigselsrett.

Belgia godkjenner ekteskap inngått ved den norske ambassaden i Brussel dersom:
- begge parter er norske statsborgere (brudeparet kan være av ulike kjønn eller samme kjønn)
- vigselen er foretatt i ambassadens lokaler

Det ikke mulig å fravike reglene, da det vil føre til at ekteskapet blir erklært ugyldig. Seremonien foregår som regel på et møterom. Brudeparet må fremvise gyldige norske pass før vigsel kan finne sted.

 Praktisk informasjon

- Ambassaden vier kun på fredager, så fremt disse ikke faller på norske eller belgiske helligdager.

- Avtale om vigsel kan inngås seks måneder frem i tid.  Dersom avtale må kanselleres, ber vi om å bli informert om dette.

- Original prøvingsattest sendes ambassaden senest 14 dager før avtalt dato for vigsel. Brudeparet tar selv kontakt med folkeregisteret/ skattekontoret i hjemkommunen for å prøve ekteskapsvilkårene, når tidspunkt for vigsel er fastsatt. Prøvingen tar normalt 1-2 uker og dokumentet "Prøvingsattest/ Melding om vigsel/ Vigselsbok" utstedes. Dette dokumentet må ambassaden få tilsendt i original. Prøvingsattesten er gyldig kun i 4 måneder.

- Vigselen er gratis

- Ambassaden kan dessverre ikke være behjelpelige med bestilling av hotell, frisør, blomster, restaurant og har ingen omkledningslokaler til disposisjon.

Oppmøte i ambassadens lokaler ca. 15 minutter før avtalt tidspunkt for vigsel og det beregnes ca. 30 minutter pr. brudepar. Ambassaden har tre personer, inkludert ambassadøren, med vigselsmyndighet. Dersom brudeparet ankommer alene, stiller ambassaden med vitner.

 Den norske sjømannskirken i Belgia kan kontaktes om man ønsker en kirkelig seremoni.

Hvordan registrere vigsel i Norge?
Når ekteskap inngås i utlandet, for utenlandsk myndighet og ikke norsk ambassade, må brudeparet selv fremlegge original vigselsattest for Skatteetaten. Attesten må være påført apostille. Vennligst se informasjon fra Skatteetaten om hvordan man kan registrere ekteskap i Norge. Kontakt Skatteetaten for å høre om oversettelse av dokumentet er nødvendig, og om kopi av identifikasjon bør vedlegges. Ambassaden har eventuelt en liste over oversettere som kan bistå.