Bilaterale forbindelser

De bilaterale forbindelsene mellom Bangladesh og Norge er gode. Landene opprettet diplomatiske forbindelser den 14. april 1972, kort tid etter at Bangladesh fikk sin selvstendighet. Norge er representert i Bangladesh ved ambassade i Dhaka, mens Bangladesh’ ambassade i Stockholm er sideakkreditert til Norge.

Norges engasjement i Bangladesh har tradisjonelt vært tuftet på utviklingssamarbeid. Bangladesh ble hovedsamarbeidsland i 1973 og er med over 12 milliarder kroner over tid en av de større mottakerne av norsk bilateral bistand gjennom tidene. De senere år er bistanden avløst av økt vekt på handel og næringsliv.

Bangladesh har en raskt voksende økonomi. Dette byr på muligheter for norske bedrifter. Det bilaterale samarbeidet har derfor gradvis dreiet seg mer mot satsing på næringsliv og handel. Den største norske aktøren i Bangladesh er Telenor, med 55,8 prosent eierskap i Grameenphone, landets største mobiloperatør med over 70 millioner kunder.  Grameenphone er blant landets aller største skattebetalere. Statens Pensjonsfond Utland gjorde i 2015 de første investeringer i Bangladesh med 166 millioner kroner i 16 børsnoterte selskap. I 2017 har SPUs investeringer vokst til 2 mrd. kroner i 20 selskap.  

I tekstilindustrien er Varner-gruppen viktigste norske aktør. Det norske software selskapet Cefalo har eget kontor i Dhaka med et 80-talls ansatte utviklere. Bergen Engines (Rolls Royce Power Systems) aktivitet er økende. Selskapet er inne i flere nye kraftverk-prosjekt og har et eget lokalkontor i Dhaka med et tyvetalls ansatte. Andre norske selskap i Bangladesh er Jotun, komposittprodusenten Poly Concrete som leverer til bygningsindustrien, FireSafe og Hexagon. En norske fiskebåt er under bygging i Chittagong til en samlet verdi av NOK 6 5 mill. Solenergi selskapene Scatec Solar og Norwegian Renewables er i forhandlinger om bygging av solkraftverk.

Mens Bangladesh i 2017 solgte varer og tjenester til en samlet verdi av NOK 2,2 milliarder til Norge, var den norske eksporten på mer beskjedne NOK 286 millioner. Klær er Bangladeshs fremste eksportartikkel, mens maskiner og ferdigvarer utgjør mer enn 85 prosent av den norske eksporten til Bangladesh.  

Det er et godt samarbeid rundt multilaterale spørsmål. Begge prioriterer klima- og miljøområdet. Migrasjon er et annet samarbeidsområde.

Den politiske kontakten med Bangladesh har økt. Utenriksminister Børge Brende besøkte som første norske utenriksminister Bangladesh i februar 2017. Statssekretær Marianne Hagen besøkte Bangladesh i mars 2018 i tilknytning til den store rohingyaflyktningekrisen. Statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet besøkte Bangladesh i januar 2016, og åpnet den felles nordiske ambassaden sammen med utenriksminister Mahmood Ali. Statsministrene Sheikh Hasina og Erna Solberg har møtt hverandre flere ganger i forbindelse med FNs Generalforsamling.  Utenriksminister Mahmood Ali besøkte Norge i september 2016.