Registrering av nordmenn i Østerrike

Alle norske statsborgere i Østerrike oppfordres til å registrere seg ved ambassaden i forbindelse med opphold av lengre varighet.

Den norske ambassaden i Wien oppfordrer alle norske statsborgere i Østerrike til å registrere seg ved ambassaden i forbindelse med opphold av lengre varighet. Registreringen er frivillig og den registrerte informasjonen er kun til ambassadens eget bruk, og gis ikke til tredjepart.

Detaljene brukes til å distribuere informasjon når dette er aktuelt. For eksempel gir dette ambassaden mulighet til å sende ut informasjon om valg, 17. mai-arrangement eller andre begivenheter i Østerrike.

En mest mulig komplett liste over nordmenn i Østerrike vil også lette ambassadens arbeid i tilfelle en krisesituasjon skulle oppstå.

Registrering kan gjøres på ambassaden eller ved å fylle ut registreringsskjema for norske borgere og returnere det til ambassaden per post eller e-post:

Königlich Norwegische Botschaft, Postfach 131, 1037 Wien
E-post: [email protected]

Her finner du registreringsskjema.