Image of a covid-19 virus - Foto:NTB
NTB

Informasjon vedrørende Koronaviruset (Covid-19)

Teksten under følger lenker til norske og tsjekkiske myndigheters nettsider som inneholder viktig informasjon om de aktuelle retningslinjer.

Personer som reiser må sette seg inn i hvilke regler som gjelder i det landet de reiser til, og hvilke regler som gjelder når de kommer tilbake til Norge. Denne artikkelen vil ikke oppdateres fortløpende. Nettstedene vi henviser til oppdateres jevnlig.

Vi ber om at informasjonen leses nøye, da de fleste svar er å finne der. Du bør sjekke på lenkene regelmessig dersom du venter på endringer. Spørsmål til innholdet på de ulike nettsidene ber vi om at rettes direkte mot de ulike aktørene, da ambassaden kun kan henvise, men ikke besvare detaljspørsmål.

Informasjon (på engelsk) om innreisebestemmelser til Tsjekkia: 

Tsjekkisk Covid-19 informasjonstelefon, +420 974 820 680 valg 3 er også tilgjengelig på engelsk mandag-torsdag fra kl. 08:00 til kl. 16:00. og fredag fra kl. 08:00 til kl. 12:00.

Andre tiltak enn de som fremkommer på nevnte nettsteder, kan iverksettes på kort varsel, og det er derfor viktig at en sjekker den til enhver tid lokale situasjonen og nøye følge beskyttelsestiltakene som vedtas av tsjekkiske myndigheter.

Informasjon om innreise og smittevern ved innreise til Norge:

For Norway, you will find relevant information regarding quarantine requirements on the following website: https://helsenorge.no/coronavirus