Ontwikkelingspolitiek en humanitaire hulp

Wereldwijd leven 800 miljoen mensen in extreme armoede en 70 miljoen mensen zijn op de vlucht. Noorwegen neemt mondiaal de verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen en bij te dragen aan lange-termijnontwikkeling en een eerlijkere wereld.

Foto: Ken Opprann/Norad

De wereld heeft op vele gebieden enorme vooruitgang geboekt. De millenniumdoelstelling om het aantal mensen dat in extreme armoede leeft voor 2015 te halveren is behaald. Nooit eerder leefden zoveel mensen in goede omstandigheden. En nooit eerder hadden zoveel mensen toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Daar staat tegenover dat de kloof tussen mensen die in rijkdom leven en mensen die in armoede leven steeds wijder wordt en steeds meer mensen hebben bescherming en humanitaire hulp nodig. Klimaatverandering en besmettelijke ziektes worden niet tegengehouden door landgrenzen en de uitdagingen die migratie biedt worden groter.

De Noorse ontwikkelingspolitiek is gebaseerd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Engels: Sustainable Development Goals, afgekort SDG's) die in 2015 werden aangenomen door alle VN-leden. Deze zeventien doelen bieden een mondiale raamwerk om voor 2030 duurzame ontwikkeling, vrede en een rechtvaardigere wereld te bereiken.

Vijf gebieden krijgen prioriteit in de Noorse ontwikkelingspolitiek:

 • Onderwijs
 • Gezondheid
 • Klimaatverandering, het milieu en de oceanen
 • Ontwikkeling in de private sector, landbouw en duurzame energie
 • Humanitaire hulp

Mensenrechten, gendergelijkheid, klimaatverandering en het milieu, en de strijd tegen corruptie zijn transversale vraagstukken in de Noorse ontwikkelingspolitiek.

Humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking op de lange termijn moeten worden gecoördineerd. De kans op succes is groter als we ons op preventie toeleggen en op het bereiken van de kwetsbaarste groepen. Op die manier reduceren we ook de behoefte aan humanitaire hulp in de toekomst.

De ontwikkelingspolitiek omvat meer dan alleen hulp. Handel, investeringen, samenwerking op gebieden als technologieontwikkeling, onderzoek en cultuur, en inspanningen om het internationale recht te versterken zijn net zo belangrijk. Daarom zijn deze gebieden ook een essentieel onderdeel van onze politiek.

Onze doelen

Noorwegen draagt bij aan de inspanningen om:

 • extreme armoede voor 2030 uit te bannen
 • voor 2030 te zorgen voor goed bestuur en respect voor mensenrechten voor iedereen
 • de op rechten gebaseerde implementatie van de SDG's te bevorderen
 • levens te redden, lijden te verlichten en de menselijke waardigheid te beschermen in humanitaire crises
 • duurzame ontwikkeling te bevorderen en te helpen om landen onafhankelijk van hulp te maken
1@2x.png

Steun voor de ontwikkeling van de private sector

De komende tien jaar zullen één miljard jonge mensen op zoek zijn naar werk. In ontwikkelingslanden staat de private sector voor negen van de tien banen. Daarom is de ondersteuning van de ontwikkeling van de private sector, bijvoorbeeld via Norfund, een belangrijk deel van de Noorse ontwikkelingssamenwerking.

skolesekk@2x.png

Onderwijs voor ontheemde kinderen

59 miljoen kinderen en 65 miljoen jonge mensen hebben geen toegang tot een school. Een substantieel deel van de Noorse steun voor onderwijs wordt gebruikt om scholing te bieden aan kinderen en jonge mensen op de vlucht of die in een conflictgebied wonen.

havPlast@2x.png

De oceanen en zwerfvuil op zee

Tachtig tot negentig procent van het plastic op zee komt van het land. In 2018 heeft Noorwegen een eigen fonds opgericht om ontwikkelingslanden te helpen om afvalbeheersystemen te ontwikkelen, hun kennis over zwerfvuil op zee te vergroten en efficiënte schoonmaakoperaties uit te voeren.

Huidige maatregelen

Noorwegen:

 • draagt bij aan een betere coördinatie tussen humanitaire hulp en lange-termijnontwikkeling
 • gebruikt subsidies om privé-investeringen te stimuleren en banen te creëren
 • versterkt humanitaire hulp en lange-termijnontwikkeling in kwetsbare gebieden
 • draagt bij aan het versterken van de rechten voor vrouwen en meisjes
 • intensiveert de inspanningen om onderwijs voor meisjes te bevorderen in crisis- en conflictsituaties en verbetert de kwaliteit van het onderwijs
 • speelt een voortrekkersrol in de pogingen om kinder- en moedersterfte terug te dringen en de verspreiding van HIV/AIDS, tuberculose, malaria en andere besmettelijke ziektes een halt toe te roepen
 • promoot actief ambitieuzere doelen voor het wereldwijd reduceren van broeikasuitstoot
 • investeert in duurzame energie met het oog op het reduceren van de mondiale broeikasgasuitstoot
 • stelt ongeveer 1% van het BNP per jaar beschikbaar voor ontwikkeling en humanitaire hulp
Money

De strijd tegen illegale geldstromen en corruptie

Het genereren van nationaal inkomen, belastingheffing en de strijd tegen illegale geldstromen en corruptie zijn veel belangrijker voor ontwikkeling dan hulp. Verschillende analyses laten zien dat illegale geldstromen en corruptie meer dan een biljoen dollar per jaar kunnen bedragen. Ter vergelijking: de mondiale hulp bedraagt ongeveer 140 miljard dollar.

jente med bok 2@2x.png

Gezondheid voor moeder en kind

Noorwegen erkent dat de gezondheid voor moeder en kind samenhangt met educatie. Meisjes die naar school gaan of een opleiding volgen, trouwen over het algemeen later en krijgen later kinderen. Onderwijs voor meisjes en vrouwen in daarom heel belangrijk bij het verbeteren van de gezondheid van moeders en het terugdringen van de kindersterfte.

verden@2x.png

Kennisoverdracht

Noorse expertise op het gebied van beheer van natuurlijke hulpbronnen en belastingen is steeds meer gewild bij ontwikkelingslanden en we delen die expertise graag. Dat doen we via de programma's 'Vis voor ontwikkeling', 'Olie voor ontwikkeling' en 'Belasting voor ontwikkeling'. Daarnaast ging in 2018 het programma 'Digitalisatie voor ontwikkeling' van start.