Het hoge Noorden

Grote delen van Noorwegen liggen boven de poolcirkel. Verantwoordelijk beheer van de rijkdommen in het Noorden staan hoog op de Noorse agenda. Dit vraagt om mondiale samenwerking die gebaseerd is op wetenschappelijke kennis en internationaal recht.

Foto: REDink

Al duizenden jaren maakt de mens gebruik van de lokale rijkdommen ten noorden van de poolcirkel. Het Noordpoolgebied is zeer rijk aan mineralen, olie, gas, dierenleven, vis en schaaldieren. Een verantwoordelijke en goede balans tussen gebruik en bescherming staat daarom hoog op de Noorse agenda. We willen ervoor zorgen dat er een mondiale samenwerking mogelijk is met internationaal recht en wetenschappelijke kennis als basis.

Noorwegen wil bijdragen aan

  • het veiligstellen van vrede, stabiliteit en voorspelbaarheid
  • het zorgen voor een balans tussen gebruik en bescherming via duurzaam beheer van de rijkdommen
  • het bevorderen van internationale samenwerking en rechtsorde
  • het vergroten van de werkgelegenheid, het creëren van waarde en welvaart in de noordelijke gebieden
skip@2x.png

Scheepvaart in het poolgebied

Tachtig procent van de scheepvaart in het Noordpoolgebied gaat door Noors vaarwater. Op 1 januari 2017 werd de Polar-code van kracht. Noorwegen nam het voortouw bij het opstellen van de code, die strengere eisen aan het milieu stelt voor de scheepvaart in het poolgebied.

plattform@2x.png

Olie- en gasvoorraden in het Noordpoolgebied

Volgens de US Geological Society kan een vijfde deel van de onontdekte olie- en gasvoorraden van de wereld zich in het Noordpoolgebied bevinden. Als deze worden ontgonnen, moet dat zo gebeuren dat er een goede balans is tussen gebruik en bescherming van een kwetsbaar gebied.

Noorwegen

  • is aanwezig in de noordelijke zeegebieden om souvereiniteit en autoriteit te handhaven, te patrouilleren en klaar te staan bij eventuele noodgevallen
  • beheert de rijkdommen op basis van wetenschappelijke kennis
  • draagt eraan bij dat het zeerecht wordt nageleefd
  • werkt aan het versterken van de Arctische Raad als het belangrijkste forum voor samenwerking in het Noordpoolgebied
  • investeert startkapitaalfondsen, onderzoek en infrastructuur om innovaties en technologieontwikkeling te stimuleren. 
verden@2x.png

De Arctische Raad

Acht arctische landen zijn lid van de Arctische Raad. Dertien niet-arctische staten zijn toezichthouders. De Arctische Raad is het enige samenwerkingsplatform op regeringsniveau waarin alle arctische landen verenigd zijn.

InnovasjonForskning@2x.png

Onderzoek in het Noordpoolgebied

Noorwegen wil een leidende rol spelen op het gebied van kennis over het Noordpoolgebied en bijdragen aan het creëren van waarde, verantwoordelijk beheer van rijkdommen en ontwikkeling in het Noorden. Sinds 1960 bestaat er een Noors platform voor internationaal onderzoek dat door de Noorse overheid is opgebouwd. Het is gevestigd in Ny-Ålesund op Spitsbergen.

globeOGmennesker@2x.png

De Barentscoöperatie

Ieder jaar komen duizend jongeren uit de regio bij elkaar voor de Barents Games, een van de vele initiatieven onder regie van de Barentscoöperatie. Sinds 1993 heeft deze samenwerking bijgedragen aan een goede verstandhouding tussen buurlanden en duurzame ontwikkeling in een regio met gezamenlijke mogelijkheden en uitdagingen.