Energie en mariene rijkdommen

De wereldbevolking groeit en zal meer voedsel en energie nodig hebben. Het duurzaam gebruik van mariene rijkdommen is belangrijk voor het oplossen van veel van de uitdagingen waar de wereld voor staat.

Foto: Bjørn Luell/Statkraft

Noorwegen heeft een lange kustlijn en veel zeegebied en daarmee veel kennis over energie en mariene rijkdommen. Noorse experts hebben technologie ontwikkeld die bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen. Dan gaat het bijvoorbeeld over hernieuwbare waterkracht, vis en schaaldieren, olie en gas in eigen wateren en ontwikkelingshulp op het gebied van vis en energie.

De zee is een bron voor essentiële hulpbronnen en de kennis op dit gebied is bepalend voor de komende generaties. We moeten duurzame oplossingen vinden voor het gebruik van hulpbronnen zodat olie en visserij kunnen bijdragen aan een gezonde groei van de economie. Dat betekent dat we moeten werken aan goede milieustandaards die zowel nationaal als internationaal worden nageleefd.

In 2017 presenteerde de regering een nieuwe mariene strategie. Die strategie heeft de geschiedenis van Noorwegen als zeenatie als uitgangspunt en richt zich op duurzaam gebruik en duurzame ontwikkeling van de zeegebieden.

Noorwegen wil bijdragen aan

·       toegang voor iedereen tot betrouwbare, duurzame en moderne energie tegen een redelijke prijs

·       het vinden van oplossingen voor de wereldvraag naar energie, onder andere door het delen van Noorse kennis en expertise

·       het zeker stellen van goed functionerende internationale energiemarkten, wereldwijde energielevering en Europese energiezekerheid

·       het zo effectief mogelijk implementeren van het zeerecht en milieuvoorschriften, zowel op nationaal als op internationaal niveau

·       het zorgen voor dat het creëren van waarde in olie en visserij, gebaseerd op het duurzaam gebruik van hulpbronnen in de zee

plattform@2x.png

Olie en gas 40% van de export

De totale exportwaarde voor ruwe olie en aardgas bedroeg in 2015 ongeveer 450 miljard kronen. Dit is veertig procent van de totale Noorse export.

verden@2x.png

Het programma 'Olie voor ontwikkeling'

Noorwegen heeft veel ervaring met het beheren van oliereserves op een manier die duurzame economische groei en de welvaart van de hele bevolking stimuleert. Deze ervaring deelt Noorwegen met twaalf andere landen via het programma 'Olie voor ontwikkeling'.

hydropower_x2.png

Groot waterkrachtproducent

Noorwegen is de zesde grootste waterkrachtproducent van de wereld en de grootste van Europa.

Noorwegen

·       bevordert de betekenis van de zee als voedsel- en energiebron

·       gebruikt energiebronnen, de zee en mariene rijkdommen op een duurzame manier

·       inspireert tot de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor het gebruik van hulpbronnen

·       bevordert kennis en expertise over het duurzame en geïntegreerde beheer van mariene rijkdommen

·       leidt de strijd tegen plastic afval en microplastics in zee

bolge@2x.png

Onontdekte hulpbronnen

De enorme (en voor een groot deel niet onderzochte) zeegebieden van de wereld kunnen ons in de toekomst wellicht van mineralen en andere nog onontdekte hulpbronnen voorzien.

havPlast@2x.png

Steeds meer plastic in zee

Onderzoekers zijn bezorgd over de toenemende hoeveelheid plastic in zee en de gevolgen die dit voor het mariene leven zal hebben.

Fisk@2x.png

36 miljoen maaltijden met vis of schaaldieren

In 2015 exporteerde Noorwegen gemiddeld 36 miljoen maaltijden met vis of schaaldieren per dag.