Waarden en prioriteiten

Energie en mariene rijkdommen

De wereldbevolking groeit en zal meer voedsel en energie nodig hebben. Het duurzaam gebruik van mariene rijkdommen is belangrijk voor het oplossen van veel van de uitdagingen waar de wereld voor staat.

Vrede, stabiliteit en veiligheid

De uitdagingen waar de wereld voor staat op het gebied van veiligheid worden steeds complexer. Noorwegen gaat deze uitdagingen aan met een sterke verbintenis met de NAVO, een brede betrokkenheid bij vredes- en verzoeningspogingen en via internationale samenwerking.

Klimaatverandering en het milieu

Klimaatverandering en schade aan het milieu zijn twee van de meest ingrijpende uitdagingen waarvoor de wereld vandaag de dag gesteld wordt. Veel landen beginnen de gevolgen van klimaatverandering al te merken. Voor ons deel van de wereld zijn vooral de veranderingen in het noordpoolgebied ingrijpend en zorgwekkend.

Ontwikkelingspolitiek en humanitaire hulp

Wereldwijd leven 800 miljoen mensen in extreme armoede en 70 miljoen mensen zijn op de vlucht. Noorwegen neemt mondiaal de verantwoordelijkheid om mensen in nood te helpen en bij te dragen aan lange-termijnontwikkeling en een eerlijkere wereld.

Het hoge Noorden

Grote delen van Noorwegen liggen boven de poolcirkel. Verantwoordelijk beheer van de rijkdommen in het Noorden staan hoog op de Noorse agenda. Dit vraagt om mondiale samenwerking die gebaseerd is op wetenschappelijke kennis en internationaal recht.

Noorse kunst en cultuur

Noorwegen heeft een rijke kunst- en cultuursector. Zowel nu als in het verleden vinden veel Noorse kunstenaars en andere culturele professionals inspiratie buiten de grenzen van Noorwegen.

De Noorse samenleving

Het moderne Noorwegen is een samenleving die gekenmerkt wordt door welvaart, emancipatie en economische stabiliteit.