people in a meeting - Foto:Ilja C. Hendel
Foto: Ilja C. Hendel

Werken in Noorwegen

Noorwegen stond een aantal jaren bovenaan in de VN-Index van menselijke ontwikkeling en is een aantrekkelijk land om in te wonen en werken. Werknemers ervaren een hoge mate van gendergelijkheid en een goede balans tussen werk en privé.

Het Noorse bedrijfsleven loopt voorop als het gaat om technologie en springt snel in op nieuwe technologische ontwikkelingen.  Noorwegen is al lange tijd een innovatief land, met specialistische expertise op gebieden als olie en gas, energie, de maritieme sector, vis, schaal- en schelpdieren. 

Noorwegen is een veilig, vreedzaam land met goede sociale voorzieningen en constructieve, goed gereguleerde werkgever-werknemerverhoudingen.  Een platte organisatiestructuur met een hoge mate van transparantie en volop gelegenheid voor medezeggenschap van werknemers is kenmerkend voor de Noorse werkvloer.  De arbeidskrachten zijn hooggekwalificeerd.

Op nav.no vindt u nuttige tips en informatie over solliciteren.  Om aanbiedingen van potentiĆ«le werkgevers te mogen ontvangen en om te mogen reageren op vacatures, moet u een verblijfsvergunning voor Noorwegen hebben.