Attester og bekreftelser

Ambassaden kan i enkelte tilfeller bistå med utstedelse av diverse attester

I de fleste tilfeller der det er behov for en attest fra norske myndigheter, må attesten utstedes av den relevante myndighet i Norge og legaliseres med apostille før den kan brukes i Japan.

I enkelte tilfeller har derimot også ambassaden mulighet til å utstede forskjellige attester forutsatt at vi har tilgang til og kan bekrefte informasjonen som skal attesteres.

Kontakt ambassaden på consular.tokyo@mfa.no dersom du har behov for en attest, og relevant institusjon i Norge ikke kan hjelpe deg. Vi må vite hva slags attest du har bruk for, og hva denne attesten skal brukes til. Dersom informasjonen som skal attesteres er relatert til en person, må personen selv kontakte ambassaden og rekvirere attesten.

Denne tjenesten er gebyrbelagt, og avhengig av omstendighetene rundt saken er det mulig ambassaden ikke kan bistå