emb location

Praktikantplass ved Ambassaden i Tokyo

En ledig praktikantplass for norsk student ved ambassaden i Tokyo for høstsemesteret 2023

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Det er en unik mulighet til å få innblikk i livet på ambassaden, til å få en smak av arbeidslivet og til å utvikle personlige egenskaper.

Ambassaden i Tokyo arbeider med å ivareta norsk-japanske bilaterale forbindelser og å fremme norske interesser i Japan på politiske, økonomiske og kulturelle felt. Ambassaden deler informasjon om Norge i Japan og bistår norske borgere i Japan.

Som praktikant vil du delta i ambassadens daglige virke og under veiledning av ambassadens faste personale utføre løpende og varierte arbeidsoppgaver. Dette omfatter bl.a. politisk og økonomisk informasjonsinnhenting og rapportering, tilrettelegging i forbindelse med besøk og arrangementer, oppgaver relatert til næringsfremme, forsknings- og utdanningssamarbeid, kultursamarbeid, informasjonsarbeid, administrasjon m.v. Oppgavene omfatter også samarbeid med Innovasjon Norge og Norges Sjømatråd.

Arbeidsoppgavene vil gi god innsikt i det norsk-japanske forholdet og fordypning i en rekke saksfelt i tilknytning til dette. Vi kan tilby et givende opphold i en flott og fascinerende storby. Du vil lære mye om Japan og Øst-Asia, en av verdens mest dynamiske regioner.

Arbeidsoppgavene vil bli tilrettelagt ut ifra praktikantens faglige forutsetninger og tidligere erfaring, slik at praktikantperioden også er mest mulig kompetansebyggende for studenten. Ambassaden er spesielt interessert i kandidater som har hhv. utenriks-/sikkerhetspolitikk og klima/energi/økonomi som fokus i sine studier. Som praktikant må du ha evne til å arbeide selvstendig, men også kunne jobbe i team. Du må ha meget god skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk, samt gode kunnskaper i japansk språk og kultur.

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant:

-  Norsk statsborgerskap.

˗ Registrert som student ved en norsk utdanningsinstitusjon eller ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon godkjent av Lånekassen. Du må ha minst to års høyere studier og helst være i slutten av ditt utdanningsløp.

˗ Ikke tidligere vært studentpraktikant ved en norsk utenriksstasjon.

˗ Medlemskap i norsk folketrygd. Praktikanten må i god tid selv ta kontakt med NAV Utland om dette.

 

Praktisk:
- Praktikanten mottar et stipend som p.t. er NOK 16 250 pr. måned.

- Ambassaden kan ikke tilby eller formidle bolig, men vil kunne formidle kontakter til utleiere tidligere praktikanter har benyttet.

- Praktikanter må ha visum for oppholdet. For visumsøknaden må det søkes om «Certificate of Eligibility» i god tid før tiltredelse. Ambassaden vil bistå med søknad om COE, som legger grunnlaget for visumsøknad.

- Praktikantordningen følger det til enhver tids gjeldende reiseråd og innreisebestemmelser til Japan. Eventuelt påløpte utgifter grunnet Covid-19 vil ikke bli dekket.

- Tiltredelse ønskes mandag 7. august 2023. Praksisperioden vil vare til fredag 22. desember 2023.

Det vil bli gjennomført intervju med aktuelle kandidater. Spørsmål angående praktikantplassen kan rettes til nåværende praktikanter Sondre Jakobsen sondre.jakobsen@mfa.no og Silje Martine Akselberg silje.martine.akselberg@mfa.no.

Søknad med CV, karakterutskrifter og referanser i ett PDF-dokument sendes per e-post til ambassaden i Tokyo: emb.tokyo@mfa.no senest 19. mars 2023.