Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Stopp i søknad om pass til barn i Kobe

Fra 1. juli 2021 vil det ikke lengre være mulig å levere søknad om personnummer og pass til barn ved det norske generalkonsulatet i Kobe.

Fra 1. juli må alle søknader om personnummer og pass til både voksne og barn leveres ved oppmøte til Ambassaden i Tokyo. Det vil da være mulig å søke om personnummer og pass samtidig.

Se sidene om personnummer og pass for detaljer om søknadsrutiner:

Personnummer

Pass