Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Leveattestkontroll 2020 avlyses

Det vil ikke sendes ut leveattester til pensjonister bosatt i utlandet i 2020.

NAV sender hvert år ut leveattester til pensjonsmottakere og uføretrygdede som bor utenfor Norge. På grunn av koronasituasjonen vil vi ikke sende ut leveattester i 2020.

https://www.nav.no/no/person/pensjon/alderspensjon/nyheter/leveattester-2020